Jegyzetek

[1] ApCsel 2,17; Zsid 1,2

[2] Tit 2,11

[3] Tit 2,12

[4] Tit 2,13

[5] Iz 66,2

[6] Jób 36,22

[7] 1Kir 2,8

[8] Iz 49,6

[9] Jn 1,7

[10] Lk 1,76.79

[11] Sir 50,6

[12] Lk 1,79

[13] Sir 50,8

[14] Ter 9,13

[15] Róm 10,15

[16] Iz 33,7

[17] Iz 40,3

[18] Lk 24,47

[19] 2Kir 2,11

[20] Lk 1,17

[21] Jn 3,29

[22] Jel 7,2

[23] Ez 9,4: A Tau jellel (T) való megjelölés az Isten számára való tökéletes lefoglaltságot jelenti.

[24] Iz 22,12

[25] Ez 28,12

[26] Sir 45,1

[27] Zsolt 20,4

[28] Zsolt 61,10

[29] Sir 31,8

[30] Jób 31,18

[31] Lk 6,30

[32] Gal 3,27

[33] Ezek 1,3

[34] Zsolt 76,11

[35] Spoletót

[36] ApCsel 9,6

[37] Mt 13,44-46

[38] Róm 8,26

[39] Én 5,6

[40] Mt 16,24

[41] Iz 53,3

[42] ApCsel 20,28

[43] Róm 12,19

[44] Mt 5,10

[45] Mt 6,9

[46] A Subasio-hegyén lévő Badia di Vallingegno ősi bencés apátságról van szó.

[47] Jn 1,14

[48] Mt 10,9

[49] Iz 52,7: Mily szép a hegyeken annak a lába, aki kihirdeti és kikiáltja a békét! Hirdeti a jót, kikiáltja a szabadulást és azt mondja Sionnak: Királlyá lett a te Istened!

[50] Mt 19,21

[51] Lk 9,3

[52] Mt 16,24

[53] Iz 38,15

[54] Zsolt 54,23

[55] Zsolt 146,2

[56] ApCsel 1,1

[57] Kir. IV. 2,12

[58] Kir. IV. 6,17

[59] Sir 29,30

[60] A keresztes hadjáratok idejében több rend, illetőleg társulat keletezett úgy, hogy a keresztről nevezték el. A fenti rendet valószinúleg Cletus keresztesvitéz alapitotta Bolognában a betegek ápolására.

[61] Ezech. 9, 4-ben ez olvasható: "És mondotta neki az Úr : Járd be Jeruzsálem városát és jelöld meg tau-val ama férfiak homlokát, aki siránkoznak és bánkódnak mindamaz utálatosságok miatt, amelyek benne történnek." A thau(t) a héber betűsor utolsó betűjének neve ; régi héber és arámi, sőt etiops, francia, görög, latin és kopt alakja a kereszt ( X , + ). Ezekiel szerint az általános öldöklést csak azok kerülhették el, akiknek homlokát a kereszt jele ékesitette. Ez a betű az egyiptomiak és más régi népek titok-tanai szerint az élet jelképe volt.

[62] Zsolt 77,54

[63] Ez a hegy Fonte Colombo, Rieti mellett.

[64] Gal 5,24

[65] 2Kor 11,27

[66] Mt 11,8, és Lk 7,25

[67] Iz 21,8, és Hab 2,1

[68] Jób 41,12

[69] Jer 9,21

[70] Péld 6,27

[71] Mt 12,36

[72] Péld 18,21

[73] Lk 16,15

[74] Iz 20,3

[75] Zsolt 30,13

[76] Mt 25,45

[77] Mt 20,27

[78] Mt 20,26-27

[79] Mt 23,12

[80] Zsolt 94,2

[81] 2Kor 12,7

[82] Mt 13,45

[83] Mt 13,44

[84] Zsolt 70,16

[85] Mt 8,20

[86] Mt 19,21

[87] Gen 12,1

[88] 2Kor 8,9 és Mt 5,3

[89] Mt 25,40 és 45

[90] Zsolt 77,25

[91] 2Móz 12,11

[92] 2Móz 17,1-8, és Kir. IV. 4,1-44

[93] 1Tim 4,8

[94] Gal 4,19

[95] 2Kor 1,3

[96] 1Kir 2,5

[97] Rom 1,30

[98] 1Tim 4,8

[99] Zsolt 91,5

[100] Én 5,6

[101] Zsolt 148,1

[102] Én 1,12

[103] Mt 4,1

[104] Ez 28,14-16

[105] Kiv 30,1 és 40,5

[106] Zsolt 16,4

[107] 1Kor 13,1

[108] 1Ján 4,8

[109] Róm 12,1

[110] Zsolt 106,24

[111] Zsolt 22,4

[112] Mt 10,16

[113] Lk 21,15

[114] 1Kor 1,24

[115] 2Kor 5,6

[116] Én 3,1

[117] Zsolt 54,23

[118] 2Kor 6,1

[119] Lásd Waddingot ad ann. 1224. n. 27.

[120] Zsolt 16,8-9

[121] Mt 10,16

[122] Jób 28,11

[123] Sir 37,18

[124] Iz 38,1

[125] Mt 10,41

[126] Mt 12,45

[127] 2Kir 2,9

[128] 192

[129] IV. fejezet

[130] Bölcs 7,24-27

[131] 2Kir 5,2

[132] Mt 13,45-47

[133] 2Kor 11,6

[134] Ef 5,26

[135] V.ö. III. fejezete

[136] Iz 61,1 és 1Kor 1,24

[137] Sir 48,1

[138] Mk 16,20

[139] Ter 28,12

[140] Péld 25,27

[141] Mt 24,45

[142] Én 8,6

[143] Lk 2,35

[144] Tób 12,7

[145] Iz 24,16

[146] Mt 13,44

[147] T.i. IV. Sándor

[148] Illés testvér

[149] Gal 6, 17

[150] Deut 19,15

[151] Jel 7,2

[152] Gal 2,19

[153] Jób 6,10

[154] II. tét 1,14

[155] Jn 13, 1

[156] Zsolt 141,2-8

[157] Gal 5,21

[158] 2Kor 5,17

ˇ vissza ˇ