BOLDOG DUNS SCOTUS* JÁNOS egyháztanító (kb. 1265-1308)

Skóciában született. Kb. 15 éves korában lép be a Ferenc-rendbe, 1291-ben szentelik pappá. Tanulmányait Oxfordban, majd Párizsban végzi, ahol 1296 óta tanít. 1303-ban el kell hagynia Párizst, mert nem írta alá Szép Fülöp zsinathoz szóló fellebbezését VIII. Bonifác pápa ellen. 1304-ben visszatér Pá-rizsba. 1308-ban Kölnbe helyezik, ahol pár hónapos tanárkodás után meghal. Sírját évszázadokon keresztül nagy tiszteletben tartják. II. János Pál 1993-ban avatja boldoggá.

Legjellemzobb tanításai: Filozófiájában a létnek, erkölcstanában az akaratnak, teológiájában a szere-tetnek adja az elsobbséget. Az örök boldogság mibenlétét Szent Tamással el-lentétben nem Isten értelmi szemlélésében, hanem az Istennel szeretetben va-314 ló egyesülésben látja. Egyes tanításai, mint pl. Krisztus primátusságáról (akkor is megtestesült volna, ha Ádám nem vétkezik), profétikus jelleguek. Hasonló-képpen a Szeplotelen Fogantatásról szóló tanítás. A hittudósok közül szinte egyedül hirdette ezt a tant a XIII. század végén. Érdeme, hogy elhárította az akadályt a dogma elfogadása elol s olyan érveket hozott bizonyítására, melyek örök érvényuek. 1305-ben a párizsi egyetemen nyilvános vita során megcáfolt 200 ellenvetést a tan ellen olyan elmeéllel, hogy akkor nevezték el „doctor sub-tilis”-nek, éleselméju hittudósnak - másik elnevezése: doctor marianus: Mária hittudósa. A fényesen sikerült bizonyítás után a párizsi egyetem azonnal elfo-gadta a Szeplotelen Fogantatás tanát, s ünnepét már 50 év múlva megünnepelte. A hagyomány szerint a vita elott Scotus a Szuz Mária szobor felé fordul-va mondta: „Tégy méltóvá engem a te dícséretedre, Szentséges Szuz, adj erot ellenségeiddel szemben!” A Ferenc-rendben, Kölnben, Nólában századok óta boldogként tisztelik. Ezt a tiszteletet hagyta jóvá 1993-ban II. János Pál.

„Mindazon szerzetesrendek körül, melyek a XIV. század elején harcra keltek a mi szuz Anyánk Szeplotelen Fogantatásáért, kitunik Szent Ferenc rendje, mert a Scotus által kibontott zászló alatt mindenkinél jobban védelmére kel-tek e tannak; amiért a következo századokban annyi üldözést kellett szenved-niök, annyi vitát megküzdeniök, hogy eltekintve egyéb érdemeiktol, az így szerzett gyozelmük folytán is tiszteletre méltóvá tették magukat a katolikus vi-lág elott.” (Strozzi egyháztörténész véleménye.)

Imádság:

Istenünk, te Boldog Duns Scotus Jánost, a Szeplotelen Fogantatás hittu-dóst kiváló értelemmel és életszentséggel tüntetted ki. Közbenjárására add meg nekünk is, hogy ugyanazt a tanítást huségesen megtartsuk, és életünk-kel megvalljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
357438
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 671 vendég és 0 tag böngészi