BOLDOG SIGNAI JANKA remete, szuz, III. r. (1244-1307)

Firenzétol nem messze Signában született egyszeru, jámbor földmuves szü-loktol. Kiskorától apja juhait orizte. Kedvenc foglalkazása az ima és elmélke-dés volt. Ha találkozott más pásztorgyermekekkel, szívesen együtt imádkozott velük s arra oktatta oket, hogyan kell Isten kedvében járni, a bunt kerülni. Éle-tébol legendaszeru események maradtak fönn: Félelmetes vihar közepette Jankára és juhaira egy csepp eso sem hullik. Látván ezt a többi pásztor is az alá a fa alá menekül, ahol Janka volt, s ok is tapasztalják a csodás védelmet.

(“Janka fáját” még ma is orzik a csoda emlékére.) Máskor a felduzzadt Arno fo-lyón kellene Jankának átmennie: a folyóra teríti köpenyét és rátérdelve szeren-csésen átér a túlsó partra. A nép kíváncsiságtól és tisztelettol vezettetve kez-dett kijárni Jankához. Ez zavarta imaéletét és bántotta alázatosságát. Ezért elhagyta otthonát és miután felvette a ferences III. rendi ruhát a közeli ferences templomban, az Arno folyó partján egy emberektol nem látogatott helyen kunyhót épített a maga számára, de úgy, hogy az ajtó helyét befalazta. Csak egy szuk ablakot hagyott meg a kunyhó falán, melyen át jólelku ismerosök idonként élelmet adtak be neki. (A „befalazottakról” lásd részletesen: jan. 9-ét.) Ebben a házikóban élt kb. 40 évig állandó önmegtagadást gyakorolva. Voltak, akik felkeresték, szegények, akikkel megosztotta a neki hozott alamizs-nát is, szomorúak, akiket megvigasztalt, betegek, akik közül némelyik csodás módon meggyógyult: pl. egy vak ember visszanyerte látását, egy halott gyer-mek pedig életre kelt. Földi élete 1307. nov. 9-én fejezodött be 63 éves korában. A Breviárium adata szerint halálakor a legközelebbi három templom harangja magától megszólalt, s így találtak rá az emberek a halott Jankára, kinek romlatlanul maradt testét egy kápolnába temették. A remetecellát is kápolnává alakítot-ták. A Janka közbenjárására történt csodák hatására VI. Piusz 1798-ban jóvá-hagyta megszakítás nélküli tiszteletét. „A föltámadt Krisztus többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik raj-ta... Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bunnek, de él-tek az Istennek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ne uralkodjék tehát halan-dó testetekben a bun, s ne engedelmeskedjetek kívánságainak.” (Róm 6,9-12.)

Imádság:

Istenünk, te Boldog Janka szuzet hosies önmegtagadásra segítetted. Add, hogy az irántad való szeretet folytonosan növekedjék bennünk, és mindvégig állhatatosak maradjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
357434
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 667 vendég és 0 tag böngészi