FOSSA*- I BOLDOG BERNARDIN (1420-1503)

Aguilai Bernardinnak is mondják, mert Fossa Aquilához közel van. O a har-madik szentéletu Bernardin a 15. század boldogjai között. Nemesi családból (Amici*) származott. Ifjúkorában kituno humanista és vallásos nevelésben ré-szesült. Igen járatos volt a jogi tudományban és a szentírás ismeretében. Egy-szer Perugiában hallotta Márkiai Szent Jakabot prédikálni, ennek hatására kér-te felvételét a Ferenc-rendbe. A rendben ízig-vérig ferences életével világoskodott. Olyan tiszta életu volt, hogy angyalnak nevezték. Ezt az erényt azonban sok imával, böjttel, önmegtagadással szerezte meg és biztosította. Krisztus szenvedése fölött oly mélyen meghatódott, hogy gyakran sírt: a köny-nyek felfogására ilyen elmélkedései alkalmával kendot erosített a mellére. Fe-lebarátait mindenben igyekezett segíteni, ha annyagilag nem, legalább jó szó-val, tanácsaival, de leginkább igehirdetésével. Bejárta Itália nagy részét, továbbá Dalmáciát, Horvátországot (akkor ez Magyarországhoz tartozott), mindenütt szép eredményeket ért el. Az aquilaiak többször is kérték, legyen a püspökük (a pápa is támogatta kérésüket), de o annyira alázatos volt, hogy mindannyiszor elhárította magától ezt a rangot. Az obszerváns mozgalom egyik fo képviseloje volt: négyszer viselte a tartományi vikáriusi (azaz tarto-mányfonöki) hivatalt, megírta az itáliai obszervánsok történetét 1464-ig. Egyszer egy rendtársával úton volt, s közben az emmauszi tanítványok tör-ténete került szóba. Egy zarándok csatlakozott hozzájuk, aki nagy hozzáértés-sel magyarázta nekik, mit mondott az Úr a két tanítványnak. Egyszer csak föl-ismerték: az Úr Jézus volt az idegen. De akkor az el is tunt szemük elol.

Érdemekben gazdag életét 1503. nov. 29-én fejezte be Aquilában a Szent Julián kolostorban. Évszázados tiszteletét XII. Leó pápa hagyta jóvá.

„Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen di-csoségébe? Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta ne-kik, amit az írásokban róla írtak.” (Lk 24, 26-27.)

Imádság:

Istenünk, te Boldog Bernardint a lelkek üdvére igéd kiváló hirdetojévé tet-ted. Add kegyelmedet, hogy példájára a szeretet muveit gyakoroljuk és elnyer-jük irgalmadat. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
357437
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 670 vendég és 0 tag böngészi