BOLDOG PISAI* JÁNOS remete, III. r. (1270-1340)

Az elokelo Cini családból származott. Mint szülovárosának lovagja részt vett valami katonai vállalkozásban, amely számára börtönnel végzodött. (Egyes történészek véleménye szerint részt vett a pisai érsek elleni sikertelen merényletben.) A fogságban magába szállt, elhatározta, hogyha kiszabadul, új életet kezd. Bizonyára ismerte Szent Ferenc életét s azokat a kiváló ferencese-ket, akik városából származtak: Pisai Agnellus angliai tartományfonök, Pisai Albert rendfonök a 13. század elején. De inkább a világban élo, III. rendi feren-cesek élete volt számára vonzó. Kiszabadulása után ezek közé lépett be. Imád-ságos és vezeklo életet élt. Vezekloövet is viselt. Szívén viselte a szegények, el-esettek sorsát. Szüleitol örökölt vagyonát nagyrészt köztük osztotta szét, amellett társakat toborzott s azok közremuködésével segítette a szemérmes szegényeket, akikhez éjnek idején vitték az adományokat. Ez a társulat fenn-maradt egészen a francia forradalomig. Több más jámborsági és irgalmassá-gi munek is kezdeményezoje volt: így önostorozó csoportot szervezett; ilyenek a 13. század második felében sokfelé végezték nyilvánosan vezeklésüket - kü-lönösen valami természeti csapás, pl. pestis idején. Ezeket flagellánsoknak ne-vezték. Élete utolsó idején remeteéletet élt, az ima és bunbánat gyakorlatainak szentelte magát. Akik ot remeteségében fölkeresték, megerosödve és megvigasztalódva távoztak tole. Érdemekben gazdagon hunyt el 1330 és 1340 kö-zött. A Békérol nevezett Jánosnak is hívják, mert halála a pisai egyik kapu, a békekapu közelében történt. Tiszteletét kb. 500 évvel késobb hagyta jóvá IX. Piusz pápa.

„Amikor alamizsnát adsz, ne tudja a balkezed, mit tesz a jobb. Így alamizs-nád titokban marad és Atyád, aki a rejtekben lát, megjutalmaz... Ne gyujtse-tek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja s ahol be-törnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyujtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda... Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt 6.)

Imádság:

Istenünk, te Boldog Jánost a világi életbol bunbánatra és a szegények szol-gálatára vezetted. Segíts, hogy példáját követve gyakoroljuk az irgalmas sze-retet tetteit, és eljussunk szentjeid közé. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
357432
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 664 vendég és 0 tag böngészi