BOLDOG BENTIVOLIUSZ (kb. 1188-1232)

A Marche-i Sanseverino*-ban elõkelõ szülõktõl született. Neve annyit jelent, mint: jóakaró. Olasz formában: Bentivoglio* Valóban gyermekkorától „jóakaró” volt. Felserdülve egyszer egy ferences atya prédikációját hallotta. Hatására je-lentkezett ferencesnek; fel is vették, méghozzá Assisiben, maga Szent Ferenc. Pappá szentelték. A szegények, betegek iránti szeretetével különösen kitûnt. Buzgó igehirdetõ lett, kinek szavait rendkívüli jelek is erõsítették. Tanúk állítot-ták, hogy egyszer az erdõben imádkozás közben a levegõbe emelkedni látták. A Fioretti beszámol róla (42. f.), hogy egy Ponte Bella Trave nevû helységben elvállalta egy leprás gondozását. Amikor áthelyezték egy kolostorba (Monte Sancino), nem akarta magára hagyni gondozottját, ezért a leprást egy takaró-ba csavarva vállára vette és a mintegy 15 mérföldnyi távolságra lévõ kolostor-ba vitte egy éjszaka. Mindazok, akik ennek tanúi voltak, állítják, hogy ezt csak természetfeletti erõvel tudta megtenni. Istennel való bensõséges kapcsolatáról árulkodnak társalgásai, amikor szívesen beszélt Istenrõl és isteni dolgokról. Mindenrõl természetesen beszélt, hallgatói érezték, hogy szavai az Isten iránti szeretetbõl fakadnak. Vele társalogni épületes és örvendetes esemény volt. Egy ilyen beszéd alkalmával homlokán csillag jelezte az Istentõl jövõ megvilágosí-tást. Halála valószínûleg 1232-ben következett be. Dec. 25-rõl 26-ra virradó éj-jel halt meg. Évszázados tiszteletét IX. Piusz pápa hagyta jóvá. „Ha szabad és illendõ is beszélni, olyasmit beszélj, ami épít. A rossz szokás-nak és lelki haladásunk elhanyagolásának nagy része van abban, hogy szánk-ra nem vigyázunk. Viszont nagy segítség a lélek haladásában az isteni dolgokról való lelki beszélgetés: legfõképpen akkor, ha lélekben, gondolkodásban ha-sonlók találkoznak egymással Isten színe elõtt.” (Kempis: Krisztus köv. 1.10.)

Imádság:
Istenünk, te Boldog Bentivoliusznak erõt adtál, hogy tanításodat hatéko-nyan hirdesse és cselekedetében meg is valósítsa. Közbenjárására segíts, hogy hivatásunkban hûségesek legyünk, és üdvözítõ kegyelmedben napról napra gyarapodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Eseménynaptár  

H K Sze Cs P Szo V
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány

kfma logo

 

katekizmus logo

 

biblia keres logo

 

 

kat biblia logo

 

 

zsolozsma

 

 

 

 

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
387934
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 963 vendég és 0 tag böngészi