BOLDOG NAZAREI MATTIA klarissza (1230-1300)

A Nazarei család egyike volt a legelõkelõbbeknek Matelica városában (Camerino* közelében). Mattia azonban már korán Istennek szentelte életét. Ezért amikor apja házasságra akarta kényszeríteni (egyébként a házasság igen elõnyösnek tûnt), azt a megoldást választotta, hogy - mint Klára - megszökött hazulról a klarisszákhoz, a Szent Mária Magdolna kolostorba. Ott saját maga vágta le a haját, jelezve ezzel elhatározása komolyságát. Apja felháborodva ment utána s haza akarta vinni, Mattia azonban oly meggyõzõen beszélt, hogy végül megkapta apja beleegyezését. A kolostorban a tökéletesség útján oly gyorsan haladt elõre, hogy kivívta a nõvérek csodálatát. S amikor pár év múl-va az apátnõ, aki Mattia nagynénje volt, meghalt, a nõvérek egyhangúlag õt választották apátnõnek. Alázatból egy ideig nem akarta elfogadni a választást, csak akkor, amikor a camerinoi püspök a választást örömmel jóváhagyta, s õt bíztatta, vállalja el az elöljáróságot s Isten akaratát lássa ebben. Negyven évig állt a nõvérek élén mint elöljáró. Okossággal és szeretettel úgy tudott parancsolni, hogy a nõvérek sohasem szegültek ellene. A szegénység fo-gadalmának szellemében apai örökségét részben a szegényeknek, részben a ko-lostornak s a hozzá tartozó templomnak javára fordította (ezt a templomot alap-jaiból õ építtette), magának pedig semmit sem tartott meg. A novíciát óta gyakorolt önmegtagadásait nem enyhítette; szinte állandóan kenyéren és vízen böjtölt, vezeklõövet hordott, magát ostorozta s sokszor éjszakákat virrasztott át. Krisztus szenvedéseinek átélése közben könnyei ömlöttek, néha pedig elragadta-tás következett be. Jövendölés, csodatevés is elõfordult. Szentségének híre mint jó illat terjedt a környéken, sokan keresték fel, hogy ügyes-bajos dolgukban se-gítségét kérjék. Halála idejét pontosan tudta elõre. Utolsó intelmeiben nõvéreket a fogadalmak betartására, egymás iránti szeretetre buzdította. Közben arca cso-dás fényben ragyogott. Holttestét elõbb fa-, majd kõkoporsóba tették s a Szent Cecília oltár alsó részében helyezték el. A csodák és a megszakítatlan tisztelet lát-tán XIII. Kelemen pápa ünnepére zsolozsmát, szentmisét engedélyezett. „Az alattvaló nõvérek emlékezzenek arra, hogy Istenért lemondtak saját aka-ratukról. Ezért azt akarom, hogy önként engedelmeskedjenek édesanyjuknak, aki látván egymás iránti szeretetüket, alázatukat és egyetértésüket, a hivatal-ból ránehezedõ terhet könnyebben hordozza.” Szt. Klára Végrendeletébõl.

Imádság:
Urunk, Istenünk, te Boldog Mattia nõvért mennyei ajándékaiddal halmoztad el. Add meg nekünk, hogy itt a földön erényes életét kövessük, s így az örök boldogságban egykor társai lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Eseménynaptár  

H K Sze Cs P Szo V
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány

kfma logo

 

katekizmus logo

 

biblia keres logo

 

 

kat biblia logo

 

 

zsolozsma

 

 

 

 

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
387940
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 969 vendég és 0 tag böngészi