MARTHE ROBIN*szûz, III. r. (1902-1981)

Franciaoxszágban Lyon közelében élt egy kis faluban. Szülei kisbirtokosok, szorgalmas, közösségszeretõ emberek voltak. Hat gyermeket neveltek. Márta fi-atal korában még nem volt különösebben vallásos. 16 éves korában beteges-kedni kezdett. Gyógyfürdõkre járt, valamennyire jobban lett. 20 éves korában egy ima, mely váratlanul szeme elé kerül, megvilágítja jövõjét: „A szenvedésre kell felkészülnöd.” 1925. okt. 25-én életfelajánlást tesz: Isten szeretetének és akaratának ajánlja fel minden tehetségét, egész további életét. Kéri, hogy Jézus változtassa áldássá, kegyelemmé szenvedéseit mindazok számára, akiket szeret, továbbá hazájáért, a papságért, a bûnösökért, a lelkek megszentelõdéséért. 1928-ban kapucinus atyák felveszik Szent Ferenc III. rendjébe. Betegsége egyre súlyosodik. Lábai megbénulnak, tolókocsin tud csak közlekedni. 1930. szep-tember egyik utolsó napján Jézus azt kérdi tõle, akar-e olyan lenni, mint õ. A fe-lelete: „Íme a te szolgálóleányod.” Pár nap múlva, okt. 4-én, Szent Ferenc nap-ja táján részesül a szent sebhelyek kegyelmében. Ettõl kezdve péntekenként átéli Jézus szenvedését, s 50 éven át nem tud se enni, se inni, se aludni - csak az Ol-táriszentség a tápláléka. Orvosok vizsgálják, a jelenségekre nem találnak termé-szetes magyarázatot. 1934-ben az õ kérésére és sürgetésére plébánosa és egy-két tanítónõ közremûködésével leányiskola létesül a községben, mely bámulatos fejlõdésnek indul. Két év múlva lelkigyakorlatos ház épül, itt jön lét-re a Fény és Szeretet Közössége, melyet felkarol az illetékes püspök, majd má-sok is, így máshol is alakulnak hasonló közösségek s lassan a közömbös, elval-lástalanodott lakosság a környéken közelebb kerül Istenhez. Mindez a szenvedõ Márta áldozatából ered. Márta majdnem egészen megbénul, írni csak a szájával tud már, meg is vakul. Mindezt szeretetbõl vállalja. Jellegzetes tanítása: „A szen-vedés az igazi szeretet semmihez sem fogható iskolája.” Szent Páter Pio mellett õ a 20. század másik nagy misztikusa, aki Krisztus sebhelyeit 51 éven át viselte. Remélhetõ, hogy idõvel az Egyház õt is a boldogok sorába emeli.

Mondásaiból:
„Meg akarok Vele halni a kereszten, hogy mindörökké és dicsõségében Ve-le élhessek.”
„Jézus a kereszten ismeri fel igazi barátait.”
„A kereszt létra, mely fokról fokra Jézushoz emel bennünket.”
„Nem érzem úgy, hogy az ágyam ágy: az ágyam oltár, kereszt.”

Imádság:
Istenünk, te boldogemlékû Márta szolgálódat Fiad szenvedésének részesé-vé, a szent sebhelyek viselõjévé és apostoli mûvek elindítójává tetted. Segíts minket, hogy példájára a Krisztus-követés útján napról napra elõbbre halad-junk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Eseménynaptár  

H K Sze Cs P Szo V
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány

kfma logo

 

katekizmus logo

 

biblia keres logo

 

 

kat biblia logo

 

 

zsolozsma

 

 

 

 

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
387941
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 971 vendég és 0 tag böngészi