BOLDOG IX. PIUSZ pápa, III. r. (1792-1878)

Az Adria partján fekvo Sinigagliában* született grófi családból, neve: Mastai-Ferretti János Mária. Ifjúságában betegeskedett, ezért aránylag késon, 27 éves korában lett pappá. Kituno megjelenése, modora, hivatalos ügyek intézésé-ben tanúsított korrektsége segítették, hogy rövid idon belül püspök, spoletoi érsek, 40 évesen Imola püspöke, 48 évesen bíboros lett. 1846-ban választot-ták pápává. Közel 32 éves pápasága a legjelentosebbek közé tartozik a pápa-ság történetében. 1848-ban a forradalom hullámai elérték Itáliát és a pápai ál-lamot. A közvélemény azt várta tole, hogy az olasz államszövetség élére áll s Ausztria ellen hadat indít. Amikor ezt nem vállalta, egyszerre elveszítette nép-szeruségét, hazaárulónak kiáltották ki. 1870-ben a hatalomra töro piemonti király seregei elfoglalták az egyházi államot, ezzel megszunt a pápa világi ha-talma. A pápa mint a Vatikán foglya - tiltakozásul nem hagyta el többé a Vati-kán területét. 1854-ben kihirdette a Szeplotelen Fogantatás hitigazságát, majd 1870-re összehívta az I. Vatikáni Zsinatot. Ezen többek közt a pápai csalatkoz-hatatlanság dogmáját hirdették ki. IX. Piusz megnyero modorú, szeretetremél-tó egyéniség, a szegények pártfogója volt, oszinte vallásosságával vilá-goskodott az emberek elott. Sokat tett a Szuzanya és a szentek tiszteletének elomozdításáért, küzdött kora tévedései (közömbösség; racionalizmus, libera-lizmus) ellen. S vállalta állásfoglalásáért a meg nem érdemelt elítélést, üldöz-tetést. 1821 óta tartozott a ferences III. rendhez. Fogadalmának 50 éves jubi-leumát ünnepélyesen tartotta meg 1871-ben. Boldoggá avatása a 2000. jubileumi évben volt szept. 3-án.
Részlet az „Ineffabilis Deus” kezdetu-bullából (1854): „...A Szent és Oszthatatlan Szentháromság tiszteletére, az Istenszülo Szuz dicsoségére..., megállapítjuk és kihirdetjük, hogy a tanítás, melynek értelmé-ben a Boldogságos Szuz Mária a mindenható Isten páratlan kegyelmébol és kiváltságából, Krisztusnak, az emberi nem Megváltójának érdemeire való te-kintettel, fogantatásának elso pillanatától kezdve az áteredo bunnek minden szennyétol mentes maradt, Istentol ki van nyilatkoztatva, és ezért minden hí-vonek kötelessége azt erosen és állhatatosan vallani.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog IX. Piusz pápát nehéz idokben rendelted Egyházad élé-re és a megpróbáltatások elviselésére lelki erovel ruháztad fel, add meg ne-künk, hogy közbenjárására Egyházad élén mindig bölcs és szentéletu pászto-rok álljanak. Krisztus, a mi Urunk által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
357405
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 636 vendég és 0 tag böngészi