TEMESVÁRI PELBÁRT hitszónok (1435-1504)

Gyermekkorát nem ismerjük. Elso adat róla a krakkói egyetem évkönyvében található. Ide 1458-ban iratkozott be. Hat év múlva fejezte be tanulmányait mint teológiai doktor és 1471-ben belépett a Ferenc-rendbe, az obszervánsok közé. Hamarosan nagyhíru hitszónok lett. Legismertebb muvét Szuz Máriáról írta: (Stellarium). Ennek elozménye, hogy Plebárt 1480 táján, amikor az országban pestisjárvány dúlt, maga is megbetegedett és vallomása szerint a Boldogságos Szuz közbenjárása mentette meg a haláltól. Ezért írta meg hálából muvét. A Stellarium Szuz Mária kiválóságainak és erényeinek magasztalása. A cím jelentése utal a 12 csillagból álló koszorúra (Jel 12), melyet összekapcsol a fopap melldíszének 12 drágakövével. Ezeket jelképesen magyarázza. 1483-tól Budán és Esztergomban tanította a szerzetes kispapokat a teológiára. Késobb elöljárói parancsára megírta a három részbol álló nagy beszédgyujteményét, a Pomeriumot. Ebben szentekrol, ünnepekrol és nagyböjt napjairól közöl szentbe-szédeket, ill. vázlatokat. Tanári munkájának gyümölcse a zsoltárokat és éneke-ket magyarázó Expositio és a hitigazságokkal foglalkozó Aureum rosarium. Kéz-iratait 1495 után Hagenauba vitték és sokszor kiadták. Mélyen hívo és nagy olvasottságú író volt. Nem törekedett eredetiségre, hanem alaposan ismerve az egyházi irodalmat, idézetekkel bizonyított és tanított. Beszédeiben az életbol vett képekkel szemléltetett s a királyi udvar közvetlen közelében is (Mátyás rene-szánsz kora) bátran ostorozta az erkölcsi visszaéléseket. Muvei, példaadó szerze-tesi élete miatt a boldogoknak kijáró tisztelet övezte évszázadokon át. Temesvári Pelbárt tanítása a haragos fejedelmekrol. A régiek a harag bunét Mars képében festették meg: Kocsin ült egy örjöngo emberalak, ostort tartott kezében és elotte egy farkas állt. Mindez azt jelképez-te, hogy a harag eszelos fúria, másodszor, hogy állhatatlan és rövid életu, har-madszor, hogy bosszúálló, ezért tart ostort a kezében. Negyedszer azért festet-tek farkast vele szemben, mert ahogyan a farkas szétszaggatja a juhokat, úgy marcangolják és pusztítják a haragos fejedelmek is a szegényeket.

Imádság:

Istenünk, Pelbárt szolgád igehirdetésével és írásaival Egyházad javát szolgál-ta. Segíts bennünket is, hogy képességeinket Isten dicsoségére és embertár-saink javára kamatoztassuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
345220
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 22 vendég és 0 tag böngészi