BOLDOG SEGNI* ANDRÁS (kb. 1250-1302)

A Segni grófi családból származott, amelybol több pápa is akadt, így a 13. században: III. Ince, IX. Gergely, IV. Sándor, és VIII. Bonifác. O unokatestvére volt Andrásnak. Mellékneve: „a gróf” – „de comitibus”. Ezekkel a rokonaival ellentétben András a másik szélsoség: a gazdag, fényuzo életmóddal szemben o a szélsoségesen önmegtagadó, szegény élet képviseloje. Fiatalon o is egy-házi javadalmas, ami az egyházi pályán fényes jövot ígért neki, o azonban ifjú korában ezekrol lemondott s belépett Szent Ferenc rendjébe, a Szent Lorinc kolostorba, melyet maga Szent Ferenc alapított Rómához közel. A Segni bir-tokok is itt, Lazio tartományban voltak, Anagni* központtal. Néhány év múlva András még jobban búcsút mondott a világnak: remeteéletet kezdett az Appennin hegység oldalában, egy barlangban, ahol feküdni és felállni sem tu-dott. (Ruhája és vezekloöve, melyet viselt, 400 év múlva, amikor sírját felbon-tották, úgy hozzánott csontjaihoz, hogy onnan nem is lehetett leválasztani.) Itt a magányban az imán és mennyei dolgok szemlélodésén kívül a gonosz-lélekkel folytatott viaskodás képezte fo foglalkozását, de András Isten segítsé-gével és a kereszt jelével legyozte a gonoszt, aki ot el akarta tántorítani ettol az életmódtól. Ezért megkapta Istentol, hogy életében és halála után másokat is meg tudott szabadítani az ördög zaklatásaitól. Hogy mekkora volt alázata, fo-leg abból világlik ki, hogy amikor VIII. Bonifác bíborossá akarta ot tenni, azon-nal visszaküldte a hírvivot. Attól félt, hogy a bíborosi méltóság megfosztja Krisztussal való bensoséges kapcsolatától. Állhatatosan visszautasította a fel-kínált rangot, ami annyira meglepte a pápát, hogy azt mondta: ha túléli And-rást, a szentek közé iktatja. Andrást ugyan egy évvel túlélte, de az az egy év olyan viharos volt a pápa életében, hogy nem jutott hozzá foglalkozni a szent-té avatással. András emellett kiváló muveltségu szerzetes volt. A Szuzanya tisz-teletéré könyvet is írt (De partu Virginis: A Szuz szülésérol), melyet kora tudós egyházi emberei nagyra értékeltek. Életében, halála után csodákkal tündökölt, sírja a Szent Lorinc templomban nagy tiszteletnek örvend. Évszázados tiszte-letét XIII. Ince hagyta jóvá. „Szentséges Szuz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok között; te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szent-séges Urunknak, Jézus Krisztusnak Anyja, a Szentlélek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály foangyallal és az egek minden eroivel és összes szentjé-vel a mi Urunknál és Mesterünknél.”
Szent Ferenc

Imádság:
Istenünk, te egyedül vagy igazán szent, és nélküled senki sem lehet igazán jó. Boldog András közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy egy-kor részesei legyünk örök dicsoségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
357438
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 672 vendég és 0 tag böngészi