BOLDOG SZALÓME szuz, II. r. (1211-1268)

Leszkó lengyel fejedelem leánya volt. Atyja és II. Endre magyar király között megegyezés született, hogy az akkor három éves Szalómét eljegyzik Endre király hatéves fiával, Kálmánnal, a halicsi trón várományosával. Így kiskorában a ma-gyar királyi udvarban nevelkedett Jolán királyno keze alatt. Nagy buzgósággal kapcsolódott bele az Egyház liturgikus életébe és szüzességet fogadott. 1227-ben nagykorú lett, de kifejezte, hogy tartja magát a szüzességi fogadalmához. Kálmán herceg ebbe beleegyezett, sot o is szüzességi fogadalmat tett. Mindket-ten támogatták a ferences és domonkos rendet kolostorok létesítésében. Szalóme tevékenyen részt vett Kinga és Boleszláv házasságának megkötésében.

Közben átélték a tatárjárás szörnyuségeit, Kálmán egy tatárok elleni harcban életét is vesztette 1241-ben. Szalóme ekkor vissza is tért Lengyelorazágba. Há-rom év múlva, miután minden vagyonát az Egyháznak és a szegényeknek adta, belépett a szendeci klarissza zárdába, majd 1245-ben a krakkói klarisszákhoz. Itt foleg az engedelmesség és az alázatosság erényével tunt ki a többi novér közül.

1268. nov. 17-én halt meg. A körülötte lévo novérek lelkét csillagként látták az égbe szállni. Testét késobb a krakkói minoriták templomába vitték át, ahol jelen-leg is nagy tiszteletnek örvend. Az Egyház 1672-ben hagyta jóvá tiszteletét. Szent Bonaventúra tanítása a szeretetrol.

„Nincs hasznosabb a szeretetnél avégett, hogy az ember buneit irtogassa, a kegyelemben mind jobban elorehaladjon, hagy minden erény faglalatát és a tökéletességet elsajátítsa. A szeretet olyan erény, mely egymaga bezárja a pok-lot és megnyitja a mennyországot, egyedül o adja az üdvösség reményét, o tesz szeretetreméltóvá Isten szemében.”

Imádság:

Istenünk, te Boldog Szalómét a földi királyság világi gondjaiból a tökéletes sze-retetre hívtad. Példájára és közbenjárására add, hogy tiszta és alázatos szívvel szol-gálhassunk neked, és elnyerjük az örök dicsoséget. Krisztus, a mi Urunk által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
345248
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 46 vendég és 0 tag böngészi