ASSISI SZENT ÁGNES szuz, II. r. (1197-1253)

Szent Klára huga, keresztneve Katalin volt. Beöltözésekor adta neki Szent Ferenc az Ágnes nevet. Alighogy Klára elhagyta a szüloi házat és mint szerze-tesno Istennek szentelte életét, Katalin, aki 4 évvel volt fiatalabb Kláránál, 16 nappal késobb követte novére példáját: titokban Klárához ment s kijelentette, o is Istennek akarja szentelni életét. Klára igen megörült huga döntésének s hálát adott Istennek, hogy meghallgatta kérését: „utáltassa meg hugával a vi-lágot és ízleltesse meg vele az isteni édességet; és a földi házasság szándéká-ról vezérelje át az o szeretetében való egyesülésre” (Celano I/24). A rokonok Ágnes szökésén még jobban fel voltak háborodva és 12-en érte mentek, hogy erovel hazavigyék. Mikor megragadták, Katalin Klárához kiáltott: „Segíts raj-tam, édes néném, s ne engedd, hogy elszakítsanak Krisztus Urunktól!” Klára könnyek között kérte, adja meg Isten hugának az állhatatosságot és hogy az isteni hatalom gyurje le az emberi erot. Kérése meghallgattatásra talált, az eros férfiak nem tudták Ágnest elmozdítani helyérol. „Nagybátyja, Monaldus úr halálos csapást készült rá mérni, mikor felemelt karjába hirtelen éles fájda-lom hasított bele és azt hosszabb idore lebénította.” Így a rokonok elálltak szándékuktól s elmentek. Ágnes szintén Szent Ferenc kezébol vette át a rendi ruhát s néhány évig együtt élt Klárával. Élte a Szegény Úrnok életét önmegta-gadásban, imában és munkában. A zsolozsmáskönyv rendkívüli jelenségekrol (extázisok, látomások, levitáció) számol be. 1220 táján Szent Ferenc Firenzé-be küldte új zárda alapítására (Monticelli). Ágnes bölcs tanításokkal, jó példá-jával vezette be a jelentkezoket a klarisszák életébe. Egy levele maradt fönn, melyet novérének, Klárának írt 1232 körül, ebben megvallja, milyen nehezen él távol novérétol, de jelzi azt is, hogy az új közösség ot elfogadta és husége-sen ragaszkodnak az eredeti szigorú szellemhez. Lehetséges, hogy más város-ban is (pl: Mantova) vállalt hasonló feladatot. Végül visszatért Assisibe, s utol-só éveit Klára közelében élte le erényekben gazdagon. Néhány hónappal élte túl Klárát. XIV. Benedek pápa avatta szentté 1750 körül.

IX. Gergelynek a Szegény Úrnokhöz írt levelébol: „Mindnyájatokat buzdítunk az Úr Jézus Krisztusban, hogy amint tolünk ta-nultátok, Lélek szerint járjatok, felejtsétek el az Apostollal, ami mögöttetek van, és feszüljetek neki az elottetek lévoknek (Fil 3,13), a kiválóbb adomá-nyokra törekedve, hogy erényekben egyre bovelkedjetek, dicsoítsétek meg Is-tent magatokban.”

Imádság:

Istenünk, te Szent Ágnest sok szuznek példaképül adtad a szeráfi tökéletes-ségben. Kérünk, add, hogy itt a földön erényeit követve, örökkétartó örömö-ket élvezhessünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
345246
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 48 vendég és 0 tag böngészi