(Esztergom, 2021. július 22-24.)

Ferences Világi Rend Regulája „1.Fejezet 3. pont Ennek a Regulának az a célja, hogy a Ferences Világi Rendet a mai világ adottságai között az Egyház igényeihez és elvárásaihoz igazítsa, mint ahogy ezt megtették folyamatosan az 1221-es „MEMORIALE PROPOSITI” óta a különböző regulák, melyeket IV. Miklós és XIII. Leó pápa hagytak jóvá. Ennek a Regulának a hiteles magyarázata a Szentszékre tartozik, konkrét alkalmazása pedig az Általános Konstitúciókra és az egyes testvéri közösségek Statútumaira.

A Memoriale Propositi Regula jelölte meg hivatalosan a bűnbánók jelenlétét az Egyházban. 1221-ben Hugolino bíboros adott regulát a bűnbánő testvéreknek és nővéreknek, részletezve hogyan éljenek szent életet. Fontos aláhúzni, hogy a Memoriale Propositi Regula nem szükségszerűen egy első dokumentum melyet a bűnbánóknak adtak az életformájukat illetően (forma vivendi), mint inkább «a hívőkhöz írt levél» első változata, mely a bűnbánók első életformáját jelentette. A Memoriale Propositi-t első törvényhozó dokumentumként tekinthetjük, vagy regulaként a középkori bűnbánók közösségeinek, mely őket abban segítette, hogy evangéliumi életet éljenek a testvéri közösségben. Fr. Robert Steward, OFM., szerint, míg Ferenc buzdított a bűnbánatra, a Memoriale Propositi jogi normákat fogalmaz szabályozva a bűnbánó életet azok számára, akik Ferencet követik.

Scroll to Top