„Mint a béke hordozói érezzék kötelességüknek azt újra meg újra megteremteni. Keressék
párbeszédben az egység és a testvéri egyetértés útjait, bízva az emberben élő isteni mag
jelenlétében, valamint a szeretet és megbocsátás átalakító hatalmában” (Regula 19.)

július 21. csütörtök

13.00 -14.45 Regisztráció, szállás elfoglalása
14,45-15.00 Tájékoztatás, köszöntés
15.00-16.00 Előadás, előadó: Ft. Kocsis Fülöp érsek, metropolita Előadása a káptalanijelmondatunkra épül
16.00-16.30 Szünet
16.30-17.15 Ikon országjárásának ünnepélyes bezárása
17.30-18.15 Szentmise, bemutatja: Fr. Berhidai Piusz tartományfőnök atya és PedroZitha generális asszisztens Krisztus Irgalmas Szeretetéért díj átadása
18.30-19.30 Vacsora
19.30-20.15 Kultúra: Dr. Csitáry Ferenc testvérünk előadása: Nemes Nagy Ágnes és Babitskapcsolata címmel a tornateremben
20.30-20.50 Esti dicséret a tornateremben
21.00-22.00 Szentségimádás a templomban, vezeti Papp Tihamér atya országos asszisztens

július 22. péntek

7.30-7.50 Reggeli dicséret a tornateremben
8.00-9.00 Reggeli
9.00-9.45   A Ferences Világi Rend a Kárpát-medencében jubileumi könyvünk bemutatója. Bemutatja Fülöp Éva Mária testvérünk, aki a könyvet szerkesztette, és nyomdai előkészítést irányította.
9.45-10.15   Országos miniszter beszámolója
10.15-10.45 szünet
10.45-11.30 Országos gazdasági felelős beszámolója 2021-ről és 2022. évi terv elfogadása
11.30-12.00 Országos asszisztens beszámolója
12.00-12.30 Úrangyala elimádkozása, napközi imaóra a tornateremben
12.30-13.30 Ebéd
13.30-17.00 Az új Országos Tanács megválasztása
                  Vezeti: Dina Shabalina, a Nemzetközi Elnökség tagja. A Generális Asszisztensek Konferenciáját Fr. Pedro Zitha OFM fogja képviselni.
17.00-17.30 Tihamér atyának megköszönjük a szolgálatát és Milán atyát bemutatjuk
17.30-18.15 Szentmise bemutatja: Tihamér atya
18.30-19.30 Vacsora
19.30-20.00 Szünet
20.00-20.15 Esti dicséret a tornateremben
20.15-22.00 Vidám testvéri együttlét, beszélgetés az ebédlőben

július 23. szombat

7.30-7.50 Reggeli dicséret a tornateremben
8.00-9.00 Reggeli
9.00-9.45 Előadás, előadó: Dina Shabalina és Fr. Pedro Zitha OFM. Előadás címe:Beszámoló a nemzetközi tapasztalatokról.
9.45-10.15 Szünet
10.15-11.15 Előadás, előadó: Fr. Barsi Balázs Előadás címe: Ferences Világi Rendújjáalakulása a 800 év tükrében.
11.30-12.30 Szentmise, bemutatja: Fr. Barsi Balázs atya
12.30-13.30 Ebéd
13.30-14.30 Elpakolás, rendrakás, takarítás, útra kelés

Scroll to Top