„Szent Ferenctől indíttatva és vele együtt az Egyház újjáépítésére kaptak meghívást…” Reg.6.2.

Assisi Szent Ferencet mindenki követheti! Férfiak, akik teljesen neki szentelik életüket. Nők, akik szemlélődve, visszavonultan élnek (klarisszák) vagy valamilyen szeretetszolgálatban segítik a rászorulókat (szegénygondozó nővérek, betegápoló nővérek, kisnővérek stb), és világban élők, akik családban, vagy egyedülállóként, akár világi papként is, de ugyanúgy Istennek átadottan, örök fogadalommal elkötelezetten végzik feladataikat. (Ferenc zsenialitása ebben is megmutatkozik, hogy minden életállapothoz adott regulát!)
40 évvel ezelőtt, 978. június 24-én hagyta jóvá VI. Pál pápa a megújított regulánkat. A megújított Regula a zsinat szellemében visszatér az eredeti forrásokhoz, ugyanakkor figyelembe veszi a mai kor emberének életkörülményeit és gondolkodását. A ferences család többi ágával ma is szoros a kapcsolat: asszisztensként segítenek bennünket és mi is imával, szeretettel vesszük körül őket.

A rendszerváltás után Magyarországon is újjáéledt a Ferences Világi Rend: egy felhívásra éppen Esztergomban gyűltek össze a korábban fogadalmat tett, és 40 évig betiltott harmadrendiek. Nagy örömmel a szívükben, hogy annyian vannak, megújították fogadalmukat az új regulára és elkezdték az építkezést.
Az idei, kerek évfordulóra az egész Kárpát-medencéből jöttek a magyar anyanyelvű közösségek képviselői (plusz egy nővér az USA-ból is), hogy közösen adjunk hálát az Úr Istennek mindazért a jóért, amivel elhalmozott bennünket.

Az első napon a káptalan fontos kérdésekben döntött a jövőt illetően. A második naptól előadások hangzottak el. Majnek Antal munkácsi megyés püspök atya előadásában kiemelte, hogy ma Jézustól tanulni, Jézusra figyelni nem divat. Feladatunk a szavakat tettekre váltani első sorban az irgalmasság cselekedeteivel. P. Zatykó László OFM felhívta a figyelmet, hogy a harmadrendnek kellett volna döntően befolyásolni a történelmet, ahogyan ma a Ferences Világi Rendnek is szerepet kellene vállalni benne. Ferenc nem akarta formálni a történelmet, de Krisztust-élőként hatással volt mindenkire (betegekre, uralkodókra, pápára, püspökökre stb.) Dr. Prokopp Mária Esztergomról felejthetetlen, lendületes előadást tartott. P. Papp Tihamér OFM első sorban az élet védelmét emelte ki, mint a mi feladatunkat is. Dr. Bábel Balázs Kalocsai érsek atya bíztatott, hogy kovásszá és sóvá legyünk ott, ahol vagyunk. Építsük Isten országát és küzdjünk érte! Az előadások bőséges muníciót adtak arra, hogy az elkövetkezendő időben hogyan építsük tovább Egyházunkat.

Megható és örömteli eseményre is sor került: az Országos Tanács által 2017-ben alapított Krisztus irgalmas szeretetéért díj átadására, melyet ebben az évben Czirók Ferencné Márta testvérünknek ítélt oda a bíráló bizottság áldozatos szolgálataiért.

Nagy élmény volt az egy éve elhunyt Komáromi János testvérünk képeiből rendezett kiállítás, és a tárlatvezetés, melyet érintettség okán Komáromi Mária tartott. Káptalanunkat színezték az esztergomi testvérek segítségével szervezett programok: kisvonattal városnézés, a Bazilika megtekintése, a Babits múzeum látogatása stb.

Szép napokat töltöttünk együtt az esztergomi rendház és gimnázium falai között. Jó volt megtapasztalni a ferences lelkületet a kedves testvérekben, érezni a szeretetet, mely egymás felé megnyilvánult.

Köszönjük a Rendház minden tagjának és dolgozójának a szíveslátást és a jól tartást!

Scroll to Top