Kedves Testvérek!

Világi Rendünk országos minisztere mindannyiunkat hívott az idei, jubileumi, 450. csíksomlyói búcsúra.

Néhányan el is fogadtuk az invitálást, mások lélekben tartottak velünk. Illendő hát, hogy megosszuk veletek élményeinket.

Kilenceddel készültünk a hosszú és fáradságos útra, így végig megtapasztaltuk a velünk tartó Gondviselő és az Őrangyalaink segítségét. Egyedül az idő volt szűkmarkú velünk, hiszen annyi mindent szerettünk volna megnézni útközben, de villámgyorsan teltek az órák és még mindig sok kilométer állt előttünk. Kb 17-18 órai buszozás után megérkeztünk a vendégszerető, barátságos székely faluba: Csíkszentimrére. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy házigazdáink nagy szeretettel és finom, tartalmas vacsorával vártak.

Megvetett fekhelyeinken sem forgolódtunk sokáig álmatlanul, a rendelkezésre álló kevés időt mindenki átaludta, hogy aztán reggel frissen, fiatalosan csatlakozzon a falubéliek keresztaljához. Csak néhányan (pl. én ) nem vállalkoztak a több mint 2×15 km-es útra, ami a közepén a Somlyó hegy megmászásával (30 fokos melegben) emberpróbáló teljesítmény. (Persze mi “lustábbak” is megtettünk jó pár kilométert és a hegymászást sem lehetett kihagyni).

Aztán a nyeregben találkozhatunk sok százezer magyar, székely, csángó testvérünkkel, akik mind elfogadták a Szűzanya hívását és boldogan sereglettek össze a világ minden égtájáról. (csíksomlyói búcsú‎)

A Szentmisét talán sokan végig követtétek a Duna tévén, vagy az interneten, arról nem is akarok részletesen írni. (Azért aki még nem tette meg, hallgassa meg: https://www.youtube.com/watch?v=UlC7rbhgf70

A mi zarándokaink még visszafelé is énekelve, vidáman érkeztek “haza”.

A vasárnapi, ünnepi szentmisén a falu templomában vehettünk részt, majd az ízes, többnyire maguk által termelt alapanyagokból készült ebéddel és jó kis beszélgetéssel vendégeltek meg házigazdáink. Utána újra elmentünk a ferences templomba, hogy végre a Csíksomlyói Szűzanyát közelről is köszönthessük. A kegyszobor előtt közösen elmondtuk az alábbi imát:

Üdvözlégy csíksomlyói segítő Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő jó Anyja!
Íme kegyszobrod elé térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van.
Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel.
Bizalommal jöttem ide, mint édes jó Anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához.
Végy oltalmadba és nyújtsd felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon.
Hallgasd meg kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértéstől.
Légy betegségemben ápolom és halálomban vigasztalóm.
A Te kegyes oltalmadba ajánlom nemcsak magamat, hanem szüleimet, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom.
Nyerd meg mindannyiuk számára a Mennyei atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben-lélekben megszentelődve e világon, holtunk után pedig Veled együtt örvendezzünk az Örök boldogságban. Amen.


Utána a Jézus hágóján (Jézus-hágója) lévő stációknál elimádkoztuk a Komáromi Mária és János által fogalmazott keresztutat.

Hétfőn ismét hosszú, de imádsággal, énekléssel, jó beszélgetésekkel gazdagított utazás következett, melynek utolsó órájában egy szép szivárvánnyal is megajándékozott minket az Úr.

Nagy-nagy köszönet illeti Kerekes Lacit és Erzsit, akik nemcsak kitalálták, megtervezték, megszervezték ezt a csodálatos zarándokutat, de mindvégig nagy türelemmel és rugalmassággal kezelték a felmerülő inkább apró, mint nagyobb problémákat, ami 47 ember részéről óhatatlanul felmerül. A Jó Isten áldja meg Őket érte, a Szűzanya kísérje Őket további útjukon!

Ury Ágnes

Scroll to Top