Kedves testvérek!

A provinciális atya döntésének megfelelően, ez év szeptemberében megkezdem a jelöltévemet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány esztergomi rendházában. 

Nagy szükség van az imáitokra, ezért kérlek benneteket imádkozzatok értem, és a másik négy jelölt társamért, hogy alkalmas szívvel tudjunk készülni erre az élethivatásra, amelyben egészen Krisztushoz kívánunk kapcsolódni földi életünk idejére. Az előttünk álló egy esztendőben bepillantást nyerhetünk a testvérek életébe, a rendi szabályoknak megfelelően éljük életünket. 

Scroll to Top