A magyar ferences család több év kihagyás után, november 17. és 19. között találkozott ismét Mátraverebély-Szentkúton. Az első rend két ága, a második rend, és a harmadik rend számos reguláris és világi közössége képviseltette magát egy vagy több napon keresztül. A találkozó során, amelynek a programja a „Rómából, Greccióba” vezető útra épült, világi rendi befogadást és fogadalomtételt is ünnepeltünk. A napok keretét a közös zsolozsma és a szentmise határozta meg, de sok idő jutott a sokszor késő éjszakába nyúló beszélgetésre, egymással való ismerkedésre is, és a pihenésre is volt lehetőség. 

Ide (vagy a képre) kattintva számos fotó és videó felvételt lehet végigböngészni, amik a találkozón készültek.  

Szombat délelőtt az eredeti programhoz képest változást jelentett, hogy László atya betegsége miatt Barsi Balázs atya tartott előadást. A szabály (regula) és az élet, és szabadság mélységes kapcsolatára vonatkozóan feltette nekünk a kérdést, hogy vajon megértettük-e, majd azt is felvetette, hogy vajon nem a kettő szembeállítása okozza-e a nyugati világ válságát (ugyanakkor a rossz törvények és a rossz szabadság miatti elcsúszásban a keresztény ember is hibás lehet). Szent Ferenc karácsonyhoz kapcsolódó életeseményeit és szavait értelmünkkel is meg kell ragadnunk, így nem válnak ájtatossági sablonokká – fejtette ki továbbá, Nagyon fontosnak tartotta, hogy egymás között néha használjuk a megtestesülés szót a karácsony helyett, hiszen, ha megértjük, hogy Isten legfőbb műve, és minden egyéb műve ezen belül van, választ adhatunk a panteizmus kísértésére (világ istenítése, világ és istenség azonosítása). Az előadás követően tizenkét kiscsoportban beszélgettünk a Balázs atya által felvetett kérdésekről – a szervezők arra is figyeltek, hogy a csoportokban minél több rendből legyenek résztvevők, így tényleg valódi párbeszéd alakult ki. A mi csoportunkban volt például a kapucinus Thomas testvér, aki Indonéziából érkezett, és sokat mesélt az ottani egyházról és a ferences közösségekről. Szombat délután került sor a Regula ünnepére, amely bűnbánattartásból, és Szent Ferenc zsoltárának imádkozásával kezdődött, majd Piusz atya elmélkedése után következett a regula átadása, majd a befogadás és a fogadalomtétel, végül pedig a befogadott és fogadalmas testvérek köszöntése. Szombat este érkeztünk meg Greccióba, a kiscsoportok Betlehem ünneplésével – minden kiscsoportnak a saját betlehemét kellett megtalálnia, amelyet egy-egy ország ferences világi rendi testvérei készítettek. Ezt követően Jeromos atya mutatta be a templomban a karácsonyi szentmisét, amelyre a jubileumi év keretében Grección kívül is van lehetőség, és amely különleges élményt jelentett. Ekkor osztották ki azokat az ajándékokat is, amelyeket minden résztvevő magával hozott.

A találkozó utolsó napján, vasárnap a reggeli zsolozsma és a kisnővérek vezette zenés-táncos dicsőítés után a 11 órakor kezdődő szentmise volt a találkozó záró eseménye, amely már mindenki számára nyitott volt, és a kegyhelyre érkező zarándokok közül is sokan részt vettek rajta. A közös ebéd után búcsúztunk el egymástól és indultunk haza, várva a következő találkozást. 

A találkozón a magyar ferences család ágai közül részt vettek az OFM (Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány), Konventuális Minorita Ferences Rend, Magyar Kapucinus Delegáció, Ferences Mária Misszionárius Nővérek, Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, Ferences Szegénygondozó Nővérek, Szent Ferenc Kisnővérei és a Ferences Világi Rend képviselői.

Scroll to Top