A Piliscsabai Páter Pio FVR Közösség nagy fába vágta a fejszéjét. Egy három éves nyitott képzést kezdett el szervezni, amelyre egyaránt várja a ferences család valamennyi tagját, valamint minden ferences lelkiség iránt érdeklődő személyt. Az egész napos képzések évente négy alkalommal kerülnek megrendezésre. Az előadások „A ferences lelkiség gyökerei a Szentírásban” gondolatra szerveződnek. Első évben az Ószövetség, második évben az Újszövetség, a harmadik évben pedig a Szentháromság kapcsolatai mentén lesznek kifejtve a ferences értékek.

Az első képzési nap március 4-én szombaton került megrendezésre. A meghívott előadó a portugál Fr. Fernando Ventura OFMCap testvér volt, aki „A teremtett világ tisztelete Szent Ferencnél a világ teremtése tükrében” témáról beszélt. Az olasz nyelvű előadásokat Domokos György és Huszthy Bálint egyetemi oktatók fordították, majd amikor az előadó angolra váltott, akkor a USA-ban élő Emma Lozowski testvérünk is besegített. Fernando testvér előadásában izgalmasnál izgalmasabb kérdéseket vetett fel, melyből csak néhányat említek most itt meg:

Mit jelent az, hogy “indulj el magad felé, hogy túlléphess magadon”? Tudatosodott-e, benned, hogy van olyan, amikor a vallásosság akadályoz abban, hogy máshoz odafordulj, hogy megállj?

Akarod tudni, mért mondta Szt Ferenc, hogy nincs szeretve a szeretet?

A nap folyamán a tervezett napirendet rugalmasan alakítottuk a körülményekhez, így volt lehetőség az előadások meghallgatásán kívül, kérdésfeltevésekre, kiscsoportos és egyéni beszélgetésekre, elcsendesedésre a kápolnában, vagy akár kisebb pihentető sétára Klotildliget fasorokkal szegélyezett utcáin. Nagy örömünkre Berhidai Piusz OFM tartományfőnök is megtisztelte nyitott képzésünket, melyen közel 70 világi rendi testvér, harmadrendi nővér, és elsőrendi testvér volt jelen. Reméljük, hogy az olyan érdeklődők száma is gyarapszik a jövőben, akik nem a ferences család tagjai. A nap fájópontja volt, hogy a képzés főszervezője, Kauser Tibor miniszter generális nem tudott jelen lenni az eseményen, mivel egy római kórház vendégszeretetét kellett élveznie. Közösségünk azért így is kitett magáért a szervezésben. Szinte minden tagunk hozzájárult valamivel, hogy a vendégeink semmiben ne szenvedjenek hiányt. Tibor instrukcióit felesége, Ágnes közvetítette, aki telefonon tartotta vele a kapcsolatot. Tibor azóta egészségben hazatért, de már újra járja a világot a világi rend ügyeinek intézése érdekében.

A következő képzési alkalomunk május 20-án lesz. A meghívott előadók Fr. Bagyinszki Ágoston OFM és Fr. Gács Paszkál OFM lesznek. Előadásuk témája: „Zsoltárok, a zsoltáros imádság Szent Ferencnél, Thomas Merton zsoltárszemlélete segítségével”. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Laza Zoltán
a Páter Pió Közösség
minisztere

Scroll to Top