Ferences Család Királynőjének ikonja (latinul: Regina Familiae Franciscanae) 2018-ban Litvániában készült, a harmadik Európai OFS (Ferences Világi Rend) és YouFra (Ferences Ifjúság) Kongresszusra való felkészülés idejében, amelynek jelmondata volt: „Aki hisz bennem, belsejéből élő víz folyói fakadnak” (Jn 7, 38).
A ferences család királynőjének ikonját 2018. március 17-én Medininkaiban (Litvánia) szentelték meg, és ekkor kezdte el zarándokútját Európában az OFS és YouFra közösségek körében.
Az ikon zarándokútjának küldetése, hogy eljusson az összes OFS és YouFra helyi közösségéhez, azonban ferences szerzetesközösségekben és ferences plébániákon is lehet tisztelni. Az is helyes lenne, ha közösségek beteg testvéreihez elvinnék. Ezért, az ikon köszöntésének több módja van, többféle szertartás közül lehet választani (ünnepélyes, általános vagy egyéni).

Az ikon nemzetközi zarándoklatát a litvániai Ferences Világi Rend szervezi (ofs.lietuvoje@gmail.com).
Az ikon zarándoklatának országos felelősei a testvéri közösségekben az FVR országos miniszter, vagy egy nemzetközi tanácstag, és a YouFra elnök vagy a YouFra nemzetközi küldött.
Az FVR miniszterek és a helyi YouFra elnökök az Ikon zarándoklatának felelősei a testvéri közösségekben való tartózkodásának ideje alatt.

Az Ikont vendégül látó testvéri közösség feladata, hogy előzetesen lépjen kapcsolatba a következő testvéri közösséggel és jutassa el hozzá az Ikont, szorosan követve az előre meghatározott programot. A testvéri közösség felelős azért, hogy gondoskodjon az Ikon zarándoklatához tartozó teljes készletnek a következő testvéri közösséghez való eljuttatásáról. Ezek a következők:
1. doboz: A Ferences Család Királynője ikon (kerettel és védőüveggel ellátva);
2. doboz : az Ikon kiegészítői
1. Az Ikon zarándoklatára vonatkozó szabályok (2 példányban – angol és olasz nyelven);
2. Az Ikon előtti ima során követendő szertartásra vonatkozó útmutatások, liturgikus szövegekkel (4 példány angol és olasz nyelven);
3. az Ikon zarándoklatának naplója (egy album a fotók és tanúságtételek számára);
4. Az Ikon másolatának egy példánya (kis kép a Boldogságos Szűz Mária hét öröme rózsafüzérének imaleírásával);
5. A Regina Familiae Franciscanae- t bemutató füzet egy példánya;
6. Egy faállvány az ikon kihelyezéséhez.

A fogadó testvéri közösség miniszterének azonnal értesítenie kell az Ikon zarándoklatának országos koordinátorát, ha a készletet nem teljesen kapja meg, vagy észrevenné, hogy néhány darabja sérült.
Az Ikon fogadása, üdvözlése és az ima az Ikon szertartáskönyvének leírása szerint történjen, a benne szereplő liturgikus szövegek használatával. Ajánlatos előzőleg felkészülni a szertartásra, megfelelően berendezni a helyiséget, ahol az Ikont őrizni fogják, továbbá az imádság helyét, továbbá gondoskodni a gyertyákról és a virágokról.

Kérjük, hogy az ikon jelenléte alatt a testvéri közösség készítsen egy fotót, középre helyezve a Ferences Család Királynője ikont, és miután előhívták és kinyomtatták (10×15-ös méretben) helyezzék el azt az Ikon zarándoklatának naplójában, a következő adatokkal kiegészítve: az Ikon zarándoklatának dátuma a testvéri közösségben, a hely (város és ország), a helyi testvéri közösség pontos neve és egy rövid tanúságtétel (az Ikon zarándoklatára vonatkozóan abban a testvéri közösségben). Kérjük, hogy küldjék el ennek a fotónak egy másolatát és a kért adatokat az Ikon zarándoklata országos koordinátorának.

Az Ikon látogatása alatt a testvéri közösség tagjainak meg kell kapniuk az Ikont és a másolatokat, képeket bemutató füzet egy-egy példányát. Ha szeretnék megvásárolni a Regina Familiae Franciscanae másolatait vagy az ikont bemutató füzeteket, kérjük hogy lépjenek kapcsolatba az Ikon zarándoklatának országos koordinátorával.

facebook.com/reginafamiliaefranciscanae Facebook oldalon megtalálható a Ferences Család Királynője ikonra és Európát bejáró zarándoklatára vonatkozó összes információ.

letölthető anyagok:
ÚTMUTATÓ ÉS LITURGIKUS SZÖVEGEK AZ IKON ELŐTTI IMÁKHOZ
BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA HÉT ÖRÖMÉNEK RÓZSAFÜZÉRE
Könyvecske az Ikonról
Kérdések – válaszok
Szabályok

Scroll to Top