Beszámoló

A 2021. október 9-én a budai kapucinus rendházban megrendezett ifjúsági napot 2020-ban szerettük volna eredetileg megrendezni, azonban a koronavírus járvány miatt erre egy évvel később volt lehetőség. Ez lehetőséget kínált arra is, hogy átgondoljuk az eredetileg tervezett témát, mely Szent Erzsébethez kapcsolódott volna. A 2021-es nap október elején valósult meg, így a témájában Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódott.


A nap megvalósítására a világi rend több közösségéből és a ferences ifjúságból állt össze a szervezőcsapat, és hozzánk csatlakoztak az első rendből a testvérek, és a harmadik rendi nővérek, akik mind hozzájárultak a nap megvalósulásához a szolgálatukkal. Az ősz folyamán, november végén rendezünk adventi lelki napot, és a tervek szerint két havonta lenne hasonló alkalom, nagyobb találkozó a fiatalok számára, csatlakozva az első rend által szervezett programokhoz.

(Orsi)

Nézőpont

Izgatottan vártam az októberi ifjúsági napot, melyet azzal a hosszú távú céllal szerveztünk meg, hogy a ferences lelkiség iránt érdeklődő fiatalok számára rendszeresen legyen olyan fórum, ahol egymással találkozhatnak szervezett formában úgy, hogy közben lelkileg is töltekezhetnek.

A szervezés folyamatába jómagam szeptember elején kapcsolódtam be aktívabban. Nagy öröm volt számomra a világi rendi testvérek lelkesedése és bevonódása, akik nem csak az előkészítésben, de a nap lebonyolításában is aktívan szerepet vállaltak. Házigazdáink a kapucinus testvérek voltak, akik közül Szpisják Péter Pál testvér egész napos jelenlétével örvendeztetett meg bennünket.

A szervező csapatban ferences kisnővérek, szegénygondozó nővérek és világi rendi testvérek vették ki a részüket, tanúságtételük mélyen megérintették a jelenlévőket. A napot imádsággal kezdtük, majd a jelenlévők játékos formában ismerkedhettek meg egymással. A YouFra nemzetközi szempontjainak prezentációja után a Budai Ifjúsági Közösségből két fiatal személyes útját hallgathattuk meg arról, hogyan kerültek kapcsolatba a Ferences Ifjúsággal, majd két világi rendi és egy első rendi testvér tett tanúságot Szt.Ferenchez vezető útjáról.

A Kapucinus Testvérek finom meleg ebéddel fogadtak bennünket, majd egy kis szusszanás után workshopok keretében kézműveskedhettünk és néptáncolhattunk, valamint megtapasztalhattuk a szabadulószoba rejtelmeit.

A Gubbiói farkas történetét egészen különleges értelmezésben hallhattuk Zarándy Gergely Kleofás atyától, melyet mindnyájan nagyon élveztünk.

A napot dicsőítő szentségimádással folytattuk, majd szentmisében adhattunk hálát az Úrnak a nap kegyelmeiért.

Nagy öröm volt számomra, hogy közelebbről és más-más oldalról megismerhettem a ferences világi rend különböző közösségének tagjait. Sokat tanultam az együttműködésről, a rugalmasságról, a spontaneitásról. Újabb kapcsolatokkal, újabb lelki élményekkel, kegyelmekkel gazdagodtam, miközben olyan szolgálatot végezhettem, melynek remélhetőleg hosszú távon is élvezhetjük majd a gyümölcseit.

Köszönöm az Úrnak és az Ő eszközeinek: mindnyájatoknak, hogy megélhettem ennek a napnak a kegyelmeit!

„Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás.”

(Zsófi)

A Szervezői Csapat

Scroll to Top