Kauser Tibor


2021. november 29-én Greccio szentélyében hirdették meg a Ferences Család jubileumát. Kauser Tiborral, a Ferences Világi Rend miniszter generálisával Szerdahelyi Csongor beszélgetett az eseménysorozatról.

A jubileumsorozatot a Ferences Család miniszter generálisai hirdették meg. Kik tartoznak ebbe a körbe? Kik alkotják a Ferences Családot?

A három ferences első rend (Kisebb Testvérek Rendje, Kapucinus Kisebb Testvérek, Konventuális Ferences Minorita Rend) miniszter generálisai, a Reguláris Harmadik Rend és a Ferences Világi Rend miniszter generálisai, valamint a Ferences Harmadrendi Kongregációk szövetségének elnöke alkotják a Ferences Család hatfős konferenciáját.

A világegyház ferences része közös jubileumokat fog ünnepelni. Melyek ezek a jubileumok?

Szent Ferenc életének utolsó időszakában számos jelentős, máig ható esemény történt, amelyeknek a 800. évfordulójához közeledünk. Ezekre a fontos történésekre kívánnak emlékezni a meghirdetett jubileumok. Mivel 2023 és 2026 között évente legalább egy – de van olyan év, amikor kettő – ilyen eseményről is megemlékezhetünk, ezt az időszakot nagy Ferences Jubileumnak neveztük el. Összesen öt évfordulót fogunk megünnepelni: 2023-ban arra emlékezünk, hogy 800 éve erősítette meg III. Honorius pápa Szent Ferenc reguláját. Még ebben az évben visszatekintünk a greccói szentestére is, amelyen Szent Ferenc a világon első alkalommal állított betlehemet, és a kis Jézus születését megelevenítve ünnepelte a karácsonyt. 2024-ben Szent Ferenc stigmatizációjára emlékezünk majd: a rendalapító 1224-ben La Verna hegyén kapta meg Jézus sebhelyeit. 2025-ben a Naphimnusz megírásának 800. évfordulója lesz, és végül 2026-ban Szent Ferenc halálának 800. évfordulójáról emlékezünk meg.

Hogyan próbálja ezt az eseménysorozatot a Ferences Család méltón megünnepelni, hogy azokhoz is eljusson Szent Ferenc üzenete, akik esetleg csak töredékesen hallottak róla?

Az események szervezése most kezdődik el. Ehhez a Ferences Család mindegyik ágából meg lett bízva egy-egy olyan testvér vagy nővér, aki a ferences lelkiséget mélyebben is ismeri. Ők hatan egy munkacsoportban dolgozva készítenek majd javaslatokat az ünnepségsorozattal kapcsolatban. Fontos, hogy nemcsak a nagy események szervezésére akarunk fókuszálni, hanem szeretnénk támpontokat adni az egyes helyi közösségek megemlékezéseihez is.

Ez a munkacsoport már megtartotta az első ülését, és december közepén, amikor mi, miniszter generálisok újra összejövünk, megvitatjuk majd ezeket a javaslatokat, és döntünk a további lépésekről.

Miért éppen Greccióban jelentették be ezt a jubileumot?

A helyszín több szempontból is szimbolikus: azért itt jelentettük be, mert az ünnepségsorozat egyik első eseménye a grecciói karácsonyról való megemlékezés lesz. Emellett Greccio földrajzilag és lelkiségben is a ferencesség szívében helyezkedik el: a karácsony, Krisztusnak mint Isten Fiának megtestesülése Szent Ferenc számára az egyik legkedvesebb ünnep volt.

A miniszter generálisok időről időre összeülnek és tanácskoznak. Milyen időközönként találkoznak, és általában milyen kérdések vannak napirenden?

A decemberi találkozónk egy rendkívüli, a jubileumsorozat apropóján megrendezett találkozó lesz. Vannak ugyan más eldöntendő kérdések is, de ez az alkalom kivételesen nem illeszkedik a rendes találkozók sorába. A miniszter generálisok egyébként minden évben kétszer találkoznak. Egyszer tavasszal, húsvét előtt, illetve Szent Ferenc ünnepe környékén Assisiben. Ez a két alkalom arra szolgál, hogy a Ferences Család közös ügyeit megvitassuk, beszéljünk arról, hogy hogyan tudunk jobban, szorosabban együttműködni, milyen feladataink vannak (nemcsak kifelé, a világ felé, hanem – egymás irányába is), és hogy hogyan éljük meg egy közösségként a ferences lelkiségben való elmélyülést.

A közelmúltban Ön komoly megbízást kapott – nem első alkalommal…

Igen, 2020-ban volt időszerű, hogy a Ferences Világi Rend választókáptalant tartson, de sajnos a járvány nem tette ezt lehetővé. A Szentszék engedélyével egy évvel elhalasztottuk ezt az eseményt, így idén novemberben tartottuk meg 16. általános káptalanunkat Rómában, amely egyben választókáptalan is volt. Ez alkalommal választotta meg a Ferences Világi Rend a 2021–2027 közötti időszakra az új nemzetközi elnökséget, valamint a miniszter generálist és helyettesét. Nagy megtiszteltetés, hogy a testvérek úgy döntöttek, hogy miniszter generálisként folytassam azt a szolgálatot, amit eddig végeztem. A testvérek teljesen új nemzetközi elnökséget választottak: két tagunk van, akik az előző elnökség munkájában is részt vettek, de a többiek újonnan kapcsolódnak be ebbe a szolgálatba. Akadnak köztük fiatalok és idősebbek is: mind friss és erős lelkiségűek. Nagy reményekkel tekintek a következő időszakra.

A Ferences Család Konferenciája – letölthető dokumentum

Ferences Média, 2021

Scroll to Top