Szabályzataink szerint minden fogadalmas testvér felelős saját képzéséért, mely a hitében és a ferences lelkiségben való elmélyülést jelenti.
Közösségi képzési alkalmaink megfelelő biztosítása mindig a képzési felelős feladata.
Egyéni és közösségi képzésünket segítik az alábbi képzési anyagok.

Képzési tervek, jegyzetek, irodalom
Ferences Források sorozat
A Ferences Család közösségeiről
Ferences szentekről
További lelki olvasmányok
Találkozóinkon elhangzott előadások
A témákban további anyagok találhatók a Galéria/Videók menüpont alatt!

Képzési terv (doc 138 KB)
A képzés irányelvei (doc 182 KB)
Képzés a Ferences Világi Rendben (doc 36 KB)
Képzési program a Ferences Ifjúság részére (doc 35 KB)

Forma Minorum (az FVR rendszeres képzési levele)
Piliscsabai képzési levelek
Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez (sárga txt 148 KB; fehér pdf 697 KB; fr. Várnai Jakab OFM összeállítása, Agapé kiadó)
Barsi Balázs: Új lendület, új virágzás (Elmélkedések a Ferences Világi Rend regulájához)
Fr. Felice Cangelosi OFM Cap: Az FVR fogadalom: ajándék és elköteleződés
Hitvallás (KEK Első rész)

A kötetek letöltése doc formátumban:
I. Assisi Szent Ferenc művei
II. Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről
III. Szent Klára művei és életének forrásai
IV. A Három Társ legendája
V. Assisi Szent Ferenc perugiai legendája
VI. Assisi Szent Ferenc virágoskertje, Fioretti

Dr.Vándor P. Gotfrid OFM : Fejezetek Assisi Szent Ferenc harmadik rendjének történetéből
P. H. Schalück OFM: A Ferences Világi Rend a 2000. év kihívásaival szemben (pdf 179 KB)
A pápa üzenete a Ferences Világi Rendnek és a ferences ifjúságnak (Vatikán, 2002)
A ferences hivatás egy útja: a Ferences Ifjúság (doc 69 KB)
A Ferences Család közösségei Magyarországon (Szent Ferenc Útja könyvsorozat I., Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2008)

Szent Bonaventura: Legenda major (Szent Ferenc élete) (doc 522 kB)
Rotzetter – Van Dyck – Matura: Assisi Szent Ferenc (Vigília kiadó) (txt 574 kB)
Balanyi György Sch. P.: Assisi Szent Ferenc élete (txt 336 kB)
fr. Eloi Leclerc OFM: Assisi Szent Ferenc – visszatérés az evangéliumhoz (Agapé Kiadó)
Walter Nigg: Assisi Szent Ferenc (Kairosz Kiadó 2003)
Kovács Kalliszt OFM.: Ferences szentek és boldogok az év minden napjára (pdf 1,09 MB)
Prokopp Mária – Golarits István: Árpádházi Szent Erzsébet
Mario Sgarbossa: Bonaventura, a tökéletes boldogság teológusa (Agapé 2004)

Szent Bonaventura: A tökéletesség kis tükre (txt 80 KB)
Szent Bonaventura: Életem Krisztus (txt 144 KB)
Sr. Mária-Klára-Dénes OSC: Emberré lett imádság (pdf 163 KB)
A ferencesség és a ferences lelkiség
 (Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2008)
Ismeretlen bencés szerzetes: A szent liturgia (ford. fr. Barsi Balázs OFM, Szent Gellért Kiadó)
fr. Michel Hubaut OFM: Krisztus a mi boldogságunk (Agapé kiadó)

Sr. Ferenc Mária OSC: Mit jelent nekem az irgalmasság? ( Szécsény, 2016. június 4.)
Sr. Ferenc Mária OSC: Evangélium, prófécia, remény (Szécsény, 2015. május 16.)
Sr. Ferenc-Mária OSC: Ki a te őriződ ( Szécsény, 2014. május 24. )
Dr. Fülöp Éva: Szent IX. Lajos király (Mátraverebély-Szentkút, 2014. augusztus 23.)
Sr. Nárai Ferenc-Mária OSC: Az Életforma (Szécsény, 2013. 06.01.)
P. Papp Tihamér ofm: Felelősök Isten előtt… (Országos Káptalan, Esztergom, 2011 – doc 77 KB)
P. Zatykó László ofm: A munka mint kegyelem, a munka mint veszedelem (Országos Káptalan, Esztergom, 2011 – doc 94 KB)
Sr. Nárai Ferenc-Mária OSC: Szent Klára anyánk, taníts meg minket imádkozni! (Szécsény, 2012. 06.23. – doc 55 KB)
Kauser Tibor OFS: A FVR előtt álló kihívások a mai Európában (Lisieux 2012. 07.10.)
fr. Zatykó László OFM: Keresztségünk a kereszt botrányának és ostobaságának dicsőséges terében (doc 49 KB)

Scroll to Top