1Reg Assisi Szent Ferenc Meg nem erősített regulája az I. rend számára
2Reg Assisi Szent Ferenc Megerősített regulája az I. rend számára
Cel Celanoi Tamás életrajza Assisi Szent Ferencről
NapH Assisi szent Ferenc Naphimnusz imája
Konst Konstitúció
Pl Assisi Szent Ferenc Perugiai Legendája
Reg Regula (honlapunkon a Ferences Világi Rend Regulájára vonatkozik)
Stat Statútum
Végr Assisi Szent Ferenc Végrendelete

Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány

kfma logo


biblia keres logo


zsolozsma


well4africa

Scroll to Top