A magyar Ferences Világi Rend idén első alkalommal osztotta ki a „Krisztus irgalmas szeretetéért” díjat. A független bíráló testület által kiválasztott díjazott idén Matolcsi Lászlóné Rigó Erzsébet, a szombathelyi Szent Bonaventura testvéri közösség tagja lett, továbbá elismerő oklevelet kapott Dévény Mária (Pasarét), Golarits Imre (Pasarét), Méhes Ferencné Julika (Zalaegerszeg), Ulbert Ferencné Margit (Zalaegerszeg), Vanó Károly (Salgótarján-Recsk), Wild Andorné Baják Erzsébet (Esztergom).

A 2017 tavaszán közzétett felhívás szerint „A Magyar Ferences Világi Rendben számos olyan testvér van, aki hosszú ideje fáradtságot nem kímélve, példamutató, áldozatkész szeretetszolgálatot végez. Ezeknek a testvéreknek a munkáját szeretnénk méltóképpen elismerni.” A díj elnyerésére a testvéri közösségek javasolhattak olyan testvért, aki „aki a szeretetszolgálatot hosszabb ideje (egyénileg, plébániai közösségben, karitászban, Máltai Szeretetszolgálatban stb.) magas szinten gyakorolja és példamutató közösségi és keresztény életet él. Továbbá munkájával nagyban hozzájárul a ferences lelkiség megjelenítéséhez.”

Matolcsi Lászlóné Erzsike Szent Ferenc lelkületével több évtizeden át végezte áldozatos munkáját a karitászban egészen addig, míg az egészségi állapota megengedte. A plébánia területén élő rászorulók, betegek, öregek felkutatását és felkeresését tartotta élete fő feladatának. A rászorultakat mindennel segítette sokszor saját költségén vásárolt a számukra. Saját autójával sorra látogatta a rászorultakat, ha szükséges volt akkor törékeny alkata ellenére fizikai munkával is segítette őket. Szolgálatát mindig a legnagyobb szerénységgel, csendben, feltűnés nélkül végezte. Vallotta: „hallgasson, aki ad, beszéljen, aki kap”

A díj és az oklevelek kiosztására 2017. július 14-én Mátraverebély-Szentkúton, az FVR országos káptalanján került sor, ám betegsége miatt Matolcsi Lászlóné csak néhány nappal később vehette kezébe az Oláh Katalin szobrászművész által tervezett bronzplakettet.  Oláh Katalin 1974-ben született Budapesten, egyetemi tanulmányait részben a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemet részben a Magyar Képzőművészeti Egyemen végezte, ahol 2004-ben szerzett szobrászművész diplomát Kő Pál osztályában. Számos díja közül érdemes kiemelni a 2002-es MKE – vertérem kurzus és a szegedi ÉremVerde pályázatának első díját, a Római Magyar Akadémia Képzőművészeti ösztöndíját (2015) vagy a 2016-ban kapott Ezüstgerely díjat. 2009-től a Premontrei Világi Harmadrend tagja.

A Ferences Világi Rend Országos Tanácsa évente tervezi a Krisztus irgalmas szeretetéért díj meghirdetését.

Scroll to Top