BACHSTEIN FRIGYES és társai prágai vértanúk (1611)

A hitújítás idején több országban kegyetlen üldözést kellett kiállania a kato-likusoknak, köztük a ferenceseknek. Legismertebb ferences vértanúk: a) az angliai vértanúk, élükön Morus Szt. Tamással (1535), b) a németalföldi (gorku-62 mi) 11 szent vértanú, c) a franciaországi vértanúk (1560-80 között a hugenot-ta háború folyamán mintegy 200 ferences vértanú). Hozzájuk csatlakoznak a csehországi vértanúk. Az elso üldözési hullámban, mely Husz János máglya-halála után (1415) tört ki, sok pap, szerzetes halt meg. A 17. században a val-lásháborúk korában lett vértanú Prágában a 14 ferences szerzetes: Bachstein Frigyes házfonök és 13 társa. (Igaz, voltak eroszakosságok, kivégzések, kitele-pítések katolikus részrol is, ezek közt a leghírhedtebb: 42 protestáns lelkész gályarabságra ítélése 1675-ben Pozsonyban, de ezeket az eseteket a protes-táns részrol történt kegyetlenségek mindenképpen felülmúlták.) Csehországban a huszita „cseh testvérek” és a kálvinisták régóta vártak az alkalomra, hogy a katolikus vallás hu képviseloit az útból eltávolítsák. Különö-sen szálka volt a szemükben a II. Rudolf császár által Prágában alapított „Ha-vas Boldogasszony” ferences kolostor. Az alkalom megjött, amikor a császár-ellenes Mátyás foherceg megjelent csapataival a város elott. 1611. febr. 15-én reggel a dühöngo protestánsok megtámadták a templomokat, kolostorokat, azokat feldúlták, kirabolták. A ferences kolostorba is behatoltak. A spanyol P . Martinez János atya menteni akarta az Oltáriszentséget. Karddal levágták a ke-zét, mire leesett a cibórium, a szentostyák szétgurultak. Szörnyu káromkodá-sok közt taposták szét a kálvinisták a szentostyákat. János atya ezt meg akar-ta akadályozni, erre leütötték a fejét. Aztán sor került a kolostor többi lakójára:
Frigyes atyának a szívét szúrták keresztül. Hasonló véget ért két másik páter, az egyik francia, a másik olasz volt. Egy diákonus, egy szubdiákonus, két kle-rikus, négy laikus testvér és két novícius lettek vértanúk. Hármukat felkerget-ték a templom tetejére, hogy ott lojjék le oket, élvezve, mint esnek le sebesül-ten a földre. Többeket kardokkal, bárdokkal ízekre szabdaltak. A vártanúk tetemét csak harmadnapra bátorkodott néhány hu katolikus összeszedni s egy kápolnába elvinni. Isten számos csodával dicsoítette meg hu szolgáit. Boldog-gá avatási eljárásuk folyamatban van. „A minden kegyelem Istene, aki Jézus Krisztusban örök dicsoségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé ten-ni, megerosíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni. Neki legyen dicso-ség mindörökkön örökké. Ámen.” (1 Pét 5,10-11)

Imádság:
Istenünk, növeld bennünk a hitet, amely Frigyes atyát és vértanú társait mindhalálig huségessé tette és diadalra vezette. Add, hogy mi is ezt a hitet kö-vessük, és benne üdvösségre találjunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához