FIRENZEI Boldog ANTÓNIA II. r. (1401-1472)

Elokelo firenzei családból származott. Szülei akaratából korán házasságra lepett, de férje halála után ellenállt rokonai unszolásának, hogy újabb házas-ságot kössön. A tökéletesség vágyával belépett a Boldog Angelina által akko-riban alapított szerzetes III. rendi Szent Honufriusz kolostorba. Miután erényes-ségét sokszorosan igazolta, elobb Folignoba*, majd Aquilába küldték, ahol a Szent Erzsébetrol nevezett kolostort 14 éven át kormányozta. O azonban több-re vágyott. Kapisztrán Szent Jánossal is megbeszélte a dolgot, hogyan térhet-ne át a Szent Klára eredeti Regulája szerint folytatott életre, hogy minél inkább élje az Istennel egyesült életet. V. Miklós pápa jóváhagyásával (1450 körül) Aquilában a Krisztus Teste kolostorban 14 novérrel Szent Klára Regulájára fo-gadalmat tett, s ezzel a várost új szerzetesközösséggel gyarapította. A kolos-tort azóta „Szegény Szent Klára” kolostornak nevezték. Kapisztrán Szent Já-nos rendelkezésére a novérek vezetojévé lett, s legfobb törekvése arra irányult, hogy a novéreket, foképp saját példájával, a szerzetesi tökéletességre vezesse. Alázatára vall, hogy a legalantasabb munkákat magának tartotta fenn. A türe-lem gyakorlására alkalmat adott neki hozzátartozói molesztálásai, igazságta-lanságok, rágalmak, mik ártatlanul érték, és 16 évi betegsége. S nehogy a test a lélek ellen lázadjon, a test ellenállását kemény munkával és önmegtagadás-okkal igyekezett megtörni. A szegénységet, sot az élet fenntartásához legszük-ségesebb dolgok hiányát is örömmel viselte el, csak viselt ruhát hordott, so-hasem újat. Ami szabad ideje maradt, imádságra fordította. Éjszakákat imádkozott át, néha extázisban. Szeretetét mindenki megtapasztalta, foként a betegek. Éjjel-nappal ágyuknál volt, anyai gondoskodással vette oket körül, testi enyhülést, lelki- erosítést nyújtott nekik: Elore tudva elköltözése idejét, a novéreket a Regula megtartására, egymás iránti szeretete buzdította. Az Egy-ház szentségeivel megerosítve 71. évében költözött át a szebb hazába. Erénye-inek fennmaradó emléke, a sírjánál történo csodák eredményeképp IX. Piusz 1847-ben boldoggá avatta.
„Intem és buzdítom az Úr Jézus Krisztusban összes novéreimet, hogy min-dig iparkodjanak utánozni a szent egyszeruség, alázatosság és szegénység út-ját, valamint a szent szerzetesi életmódot, miként maga Krisztus és boldogsá-gos Ferenc atyánk tanította megtérésünk óta.”
Szent Klára Végrendeletébol.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Antóniát életútján Szent Klára rendjébe vezetted. Se-gíts, hogy érdemei és példája által a földön téged egyre igazabb szeretettel szeressünk, a boldog örök életben pedig színrol színre láthassunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához