MAGYAR FERENCES VÉRTANÚK a 20. században

Szentatyánk a szentévet elokészíto körlevelében kérte, hogy a helyi egyházak orizzék meg a tanúságtévok emlékét. Négy vértanú ferencesrol emlékezünk meg: 1. P. Kiss Szaléz (1904-1946)
1937-42-ig Amerikában muködik, majd Magyarországon eloször Debre-cenben házfonök, majd 1944-tol Gyöngyösön az ottani Hittudományi Foisko-la tanára. Gyöngyösi diákok meggondolatlan tettei miatt 1946. ápr.-ban a kommunista hatóságok letartóztatták s kegyetlen kínzásokkal a gyónási titok elárulására akarták kényszeríteni. Mikor minden próbálkozásuk eredménytelen maradt, valószínuleg Sopronkohidán injekcióval végezték ki 1946. októberé-ben. „A gyónási titok huszadik századi mártírja lett, akinek a szentek sorában lenne a helye.” (Hetényi V. K.)
2. P. Lukács Pelbárt (1916-1948)
1946-ban Hatvanban házfonök és a polgári fiúiskola hittanára, P . Kiss Szaléz jóbarátja volt. Az AVH Kiss Szaléz letartóztatása után szélesíteni akarta az „ösz-szeesküvés” körét, ezért Pelbárt atyát is letartóztatta 1946. máj. elején. Miután megjárta a magyar börtönöket, a KGB kikérte s kényszermunkára ítélte. Finn-Karéliába hurcolták, és embertelen körülmények között dolgoztatták. Lesová-nyodott, megbetegedett s itt halt meg 1948-ban. Mindketten (Pelbárt és Szaléz atya) a Kapisztrán tartomány tagjai.
3. P. Boros Fortunát (1895-1953)
Kiváló történész, szerkeszto, a ferences könyvkiadás igazgatója. 1942-48-ig az erdélyi ferences tartomány fonöke. 1951-ben Brassóból elhurcolták kény-szermunkára a Duna-csatornához. Betegen a Capu1 Midiai börtönben 1953. márc. 16-án lapáttal agyonverték. Sírja ismeretlen helyen van.
4. P. Écsy János (1919-1982)
Szintén az erdélyi rendtartomány tagja. Eloször 1951-ben hurcolták el, majd 1961-ben internálták. 1964-ben szabadult. 1970-tol a csiksomlyói rend-ház fonöke volt. 1982. ápr. 12-én gépkocsival ment káplánjával, Anaklét atyá-val Gyulafehérvárra. Visszautaztában a medgyesi ún. halálkanyarban egy autó szabálytalan elozéssel beléjük rohant. Écsy atya szörnyethalt, a többiek is sú-lyosan sebesültek. Nem baleset, hanem a Szekuritaté által megrendezett gyil-kosság áldozata lett. Sírja Csíksomlyón van. „Isten próbára tette, és magához méltónak találta oket. Mint aranyat a ko-hóban megvizsgálta, és égoáldozatként elfogadta oket, és az ítéletkor fényle-ni fognak.” (Bölcs 3.)

Imádság:
Istenünk, te megadtad vértanú testvéreinknek a kegyelmet, hogy Krisztu-sért szenvedjenek és eros lélekkel vállalják a halált, Isteni eroddel támogass minket, esendo embereket, hogy példájukra mi is bátran vállaljuk a hitünk sze-rinti életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához