BOLDOG BAYS* MARGIT szuz, III. r. (1815-1879)

Svájcban, Fribourgban született földmuves, vallásos szüloktol, akik vallásos ne-velésben részesítették gyermekeiket. Az iskolában kitunt tehetségével, szorgalmá-val. 15 éves korában ipariskolába került, a noi varró szakmát sajátította el. Ebben a munkakörben dolgozott késobb is, közben segített otthon a házimunkában vagy a mezon. Részt vett kisebb testvérei nevelésében is, akik szerették, ezért haj-lottak szavára, akkor is, ha valami miatt hajba kaptak. Tevékenyen részt vett a plé-bánia életében, foként jó példájával volt másokra nagy hatással. Naponta hosszú utat tett meg a templomba, akármilyen zord idoben. Épülésére volt a híveknek az oltáriszentség és Jézus szenvedése iránti tiszteletével. Vasárnaponként a szent-mise után még sokáig imádkozott a tabernákulum elott, majd egy óra hosszat keresztutat végzett. Korán felkelt, hogy jusson ideje az imádságra, néha egész éj-szaka imádkozva virrasztott. A rózsafüzért elmélkedve imádkozta. Szívesen vett részt zarándoklatokon - legtöbbször valamelyik Mária-kegyhelyre. Nagy buzgósággal törekedett mások üdvének elomozdítására. Gyermeke-ket oktatott a hitre, imára s hogy Jézus szeme elott éljenek. A betegeket buz-dította: „Isten végtelenül jó, sohasem szabad kételkedni irgalmasságában.” A szegényeket Isten kedvelt barátainak nevezte, s irgalmas szívvel hajolt le hoz-zájuk. Alázatos volt: sohasem várt emberi elismerést. Betegsége miatti szen-vedéseit felajánlotta Isten országa ügyéért: tudatosan részt vett Krisztus szen-vedésébol. Életében, halála után is szentnek tartották. Boldoggá avatása 1993-ban történt Scherer Teréziával és Bütler Bernardával együtt. A boldoggá avatási dekrétumból: „Ami odafönt van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meg-haltok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.” (Kol 3,2-4.) E szavak találóan jellemzik Margit életét. Minden tettét Istenre irányította, az o szolgálója akart lenni. Istenben elrejtve törekedett a megfeszített Jézushoz hasonlóvá válni.

Imádság:
Istenünk, Boldog Margit példát adott az erényes és munkás életre. Közben-járására add, hogy mindennapi kötelességeink huséges teljesítésével, Isten je-lenlétében élve, eljussunk az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához