RÓMAI SZENT FRANCISKA özvegy, III. r., rendalapító (1384-1440)

Két szerzetesrend is magáénak vallja a Ferences III. Rend és a bencés rend. Bencés gyóntatója irányítása alatt alapítatta meg ugyanis a bencés obláták kongregációját 1425-ben. Franciska Rámában, a kódexmásolók negyedében született, jól megtanult írni-olvasni. A szentek élete olvasásának hatására megfogant benne a szentek, a vértanúk követésének vágya. Apja akaratának meghajolva (szerzetesi hivatásáról lemondva), férjhez ment Lorenzo Ponzianihoz. Hitvesi kötelességeit híven teljesítette. Hat gyermeke közül három csecsemokorban, ketto gyermekkorban halt meg. Férje, aki a pápai had-sereg egyik tisztje volt, egy csatában igen súlyosan megsérült, csak hitvese gondos ápolása mentette meg a haláltól. Abban az idoben nem lakott Rómá-ban a pápa, s a város ki volt téve támadásoknak, fosztogatásoknak. Francis-ka ilyen körülmények között lett a szenvedok nagy jótevoje. Házukban kórhá-zat rendezett be, ahol ápolta, gondozta a betegeket, sebesülteket. Beteg férjét is nagy gonddal ápolta. Menye sok keseruséget okozott neki, de o szelídségé-vel, türelmével elérte, hogy menye magatartása megváltozott. (Méltán nevez-hetjük Franciskát jó értelemben „az anyósok védoszentjének”.) Éjszakánként alig 2-3 órát aludt, a többi idot imádságban töltötte. Napjait a háztartás, illetve a betegek és szegények gondozása töltötte ki. A háziasszony-ok védoszentje. Különös kegyelemként 33 éves korától szinte állandóan látta 9 éves korú gyermek alakjában orangyalát. Az általa alapított bencés obláták temploma a fórumon lévo Szuz Mária templom lett. Franciska, férje halála után maga is beöltözött szerzetesnonek s négy évig, haláláig itt élt. Halála után a templomot róla nevezték el. O egyúttal Róma város védoszentje is. Ünnepén,·márc. 9-én gépjármuveket áld meg egy bíboros a templom közelé-ben. Sok jegyespár is ezt a templomot választja ki esküvoi templomnak, hogy a népszeru szent oltalma alatt élje le életét. 1608-ban avatták szentté. V. Pál pápa a szentté avatás elott megkérdezte Bellarmin bíborostól, idoszeru-nek látja-e Franciska szentté avatását. Az így válaszolt: „Benne bármelyik életkor-ban vagy állapotban lévo leány vagy no példaképet talál. Mert Franciska kicsi kortól gondosan orizte szüzességét; hosszú ideig élte példaadóan a házaséletét, majd özvegységét, végül szerzetesként adott példát minden erényre.”

Imádság:
Istenünk, te Római Szent Franciskában a hitvesi és a szerzetesi élet csodá-latos példáját állítottad elénk. Tégy minket állhatatossá szolgálatodban, hogy egész életünkben reád figyeljünk, és kövessük szent akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához