MILÁNÓI BOLDOG KRISTÓF (1418-1485)

Az elokelo milánói Macassoli* családból származott. Ártatlanságban eltöl-tött ifjúság után 1435-ben lépett be a Ferenc-rendbe. Kitunt a szív tisztaságá-val; Istenbe vetett szilárd reményével és a szegénység szeretetével. Pappá szentelése után az igehirdetésnek szentelte életét, ezt kb. 50 éven át folytatta Milánóban és környékén. Milánóban a nagy Sienai Bernardin örökébe lépett. Bernardin 1417-42 között több ízben is hirdette az igét Milánóban (ez a város különösen a szívhez nott). 1439-ben kénytelen volt a herceg (Visconti*) viselt dolgait szóvá tenni, mire az halállal fenyegette és számuzte a városból. Két év múlva azonban jobb belátásra jutott és visszahívta Bernardint, aki 1442-ben elmondta búcsúbeszédeit a városban. Kb. ekkor kezdte meg Kristóf igehirde-to pályáját, melyhez a talajt Bernardin mintegy elokészítette számára. Évek so-rán szentségének; csodáinak híre annyira megnott, hogy az emberek tömege-sen keresték fel, hogy imáiba ajánlják magukat és tanácsát, segítségét kérjék.
Sok csodás esemény kísérte muködését s tett bizonyságot szavainak, közben-járásának erejérol. 1474-ben igehirdeto társával, Ceranói Boldog Pacifikkal együtt kérelemmel fordult az akkori milánói herceghez, Galeas-Mária Sforzához és IV. Sixtus pápához, hogy Szuz Máriának, a kegyelmek Anyjának tiszteletére a Milánóhoz közeli Vigevano* városban rendházat építhessenek. Az engedélyt meg is kapták, s Kristóf élete utolsó tíz évét ebben a rendházban töl-tötte. Itt is fejezte be életét 1485. márc. 10-én. Tiszteletét XIII. Leó pápa hagy-ta jóvá. Szent Ferenc az igehirdetokrol:

„Kérve-kérem valamennyi igehirdeto testvéremet, törekedjenek mindenben megalázni magukat; ne dicsekedjenek, ne leljék örömüket magukban; ne le-gyenek bensejükben túlfutöttek tetszetos beszédeik és jó tetteik miatt, sot semmi jó miatt, amit Isten olykor bennük és általuk mond, tesz és muvel… Legyünk szilárdan meggyozodve arról, hogy a hibákon és bunökön kívül sem-mi mást nem vallhatunk magunkénak. És inkább örülnünk kell annak, ha kü-lönféle kísértésekbe esünk; és ha az örök élet elnyeréséért mindenféle testi-lel-ki kínt és gyötrelmet szenvedünk ezen a világon.”
A meg nem erosített Regulából. 17. p.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Kristófot az igehirdetésben kiválóvá tetted. Segíts, hogy erényeit követve s a Kegyelmek Anyja közbenjárását kérve, Istentol a kegyel-mek boségét elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.”

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához