Boldog SEBESTYÉN (ab aparicio) (1502-1600)

Mellékneve: „ab aparicio” megjelenésrol nevezett, ti. a gyakori angyali jele-nések miatt. Spanyolországban Gudiva nevu helységben született. Szülei val-lásosan nevelték. Jó ideig pásztorkodott. 12 évesen súlyosan megbetegedett. Legendaszeru gyógyulása története: egy elhagyatott kunyhóban várta a halált. Egy farkas azonban hozzá menve gennyes sebét kiszívta, minek következtében jobban lett. Mikor anyja rátalált, már túl volt az életveszélyen. Ifjú korában Salamancában egy gazdánál földmuves munkákat végzett. Romlott társai háromízben is parázna nokkel bunbe akarták vinni, o mindhárom alkalommal elkergette a csábítókat. E környezetbol szabadulni akart, ezért elhatározta, hogy Mexikóba utazik. Itt is földmuves munkát vállalt, de közben a bennszü-lötteket kocsi, eke s egyéb szerszámok készítésére tanította. Útépítésben is részt vett: a Zacatecastól Mexikó-városig épített út (kb. 500 km hosszú) az o kezdeményezésére valósult meg. S amit keresett, azt leginkább a szegények megsegítésére fordította. Egyszer egy eladósodott embert megmentett a bör-töntol: kifizette helyette tetemes adósságát. Jótékonykodása az indiánok elott is tiszteletet váltott ki iránta.
A fováros közelében kis birtokot vásárolt. Kétszer meg is nosült, de mindkét feleségével szuzi életet élt (az o beleegyezésükkel). Közben a gonoszlélek gyak-ran támadta, különféle vadállat vagy csábító no alakjában; o gyozedelmeskedett a kereszt jelével. Második felesége halála után 70 évesen belépett a Ferenc-rend-be, a laikus testvérek közé, miután minden vagyonát a szegények s a klarissza novérek javára fordította. Fogadalmait letéve erényekkel tündökölt: egyszeruség, oszinteség, szelídség, engedelmesség, türelem. Böjtök, önmegtagadásai, vir-rasztások érdemessé tették arra, hogy angyalok jelenjenek meg neki, akik elha-gyatott helyeken táplálták, sötétben titokzatos fénnyel vették körül, esotol, hótól védelmezték, helyes útra terelték egyik helyrol a másikra vitték. Jövendo dolgo-kat elore mondott, a szívekbe belelátott, vadállatok felett tökéletes uralmat gya-korolt. Halálos ágyán az Oltáriszentséget már nem tudta magához venni, csak maga elé tétette. Istennek hálát adva 98 évesen hunyt el. Halála után arca meg-szépült, csodás illat vette körül, VI. Piusz avatta boldoggá. „És én két kezemmel dolgoztam és akarok tovább dolgozni. És határozottan kívánom, hogy a többi testvér is dolgozzon, ahogy a tisztesség kívánja. Akik nem tudnak dolgozni, tanuljanak meg; nem kapzsiságból, nem a munkabér meg-szerzéséért, hanem a példaadás kevéért és s henyélés elkerülése végett.” Szent Ferenc Végrendeletébol.

Imádság:
Istenünk, te megadtad Boldog Sebestyénnek, hogy szíve egyszeruségében neked tetszo életet éljen. Add kegyelmedet, hogy közbenjárása által tiszta szív-vel szolgáljunk neked és kegyelmed adományait elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához