POPPI BOLDOG TORELLO remete, III. r. (1202-1282)

A toszkánai Poppi városban született nemesi családból. Szüleitol keresztény nevelést kapott, de ifjúkori barátai hatására a szórakozásnak, rendetlen életnek adta át magát. Megtérése hasonlít Szent Ferencéhez. Ferenc annakidején vidám társaival dalolva járta Assisi utcáit, közben egyszer elkomolyodott s lemaradt tár-saitól. Meglátta addigi élete hiábavalóságát. Torellonál pedig az történt, hogy ha-sonló szórakozások közt vállára repült egy kakas és háromszor kukorékolt. Azon-nal Péter apostol története jutott eszébe. Az o lelkét is átjárta a kegyelem fénye és élete megjobbítására szánta el magát. Igen valószínu, hogy ismerte Szent Fe-renc történetét, sot hallott a ferences III. rendrol, amely a hagyomány szerint 1221-ben vette kezdetét. Magára öltötte Szent Ferenc bunbánó rendjenek ruhá-ját és elvonult Poppi várostól nem messze egy erdobe, ahol remeteéletet kez-dett. Életmódja: imádság, elmélkedés, önmegtagadások, böjt, kemény fekvo-hely, virrasztás, amellett a munka, mellyel fönntartását biztosítani tudta. Nem hiányzott életébol a felebarát segítése, alamizsnálkodás, betegek, idosek gondo-zása. Idonként elhagyta remeteségét, hogy szentmisén vegyen részt, eladja por-tékáját, jótékonykodjék. A Ferences Martyrológium tud Torello csodáiról is, en-nek következtében sokan felkeresték, hogy ügyes-bajos dolgaikban segítségét, tanácsát kérjék. Így érte meg a 80 évet, amikor szent halállal befejezte életét. Egy másik szerzetesközösség, a vallumbróziak is magukénak tartják. A Ferences Martyrológium a terciárius boldogok közt tartja számon. „Szól már a napnak hírnöke, ki éber or mély éjen át, s az utazónak éji fény, mert minden órát megkiált. A hajnalcsillag kél szaván, égrol borút eluz tova, elhagyja ártó útjait az éji kóborlók hada. Hangján hajós erore kap, a tengerárra csend borul, s az Egyház sziklaszál feje bunét siratni elvonul. Úr Jézus, a bukóra nézz: térítsen meg tekinteted; ha ránk tekintesz, hull a bun, s elmossa könny a vétkeket.” Az Egyház himnuszából.

Imádság:
Istenünk, te Boldog Torellot különös módon hívtad meg a bunbánatra. Köz-benjárására add, hogy a bunöket elhagyva a bunbánat méltó gyümölcseit te-remjük. Krisztus, a mi Urunk által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához