MARILLAC* SZENT LUJZA III. r., rendalapító (1591-1660)

Hogy Szent Ferenc III. rendjéhez tartozott, nincs bizonyítva. Alapja, hogy egyes szerzok ezt állítják, másrészt lehet következtetni abból, hogy két szent lelkivezetoje, Szalézi Szent Ferenc és Páli Szent Vince hatással lehetett rá, hogy a III. rendbe lépjen. Fiatalon szerzetesno szeretett volna lenni, családjának el-szegényedése és gyenge égészsége miatt azonban apja és mostohaanyja un-szolására férjhez ment 22 évesen. A házasságból egy fia született. Házasságkö-tése miatt kétségek gyötörték, a lelki válságból Szalézi Szent Ferenc emelte ki, kinek tanácsára fogadalmat tett, hogy özvegysége esetén nem lép újabb házas-ságra. 12 évi házasság után férje meghalt. Ebben az idoben találkozott Páli Szent Vincével, kinek nagy tervei voltak vele. Miután Mihály fia szemináriumba lépett, követhette régi vágyát. Szent Vince 1633-ban bízta meg a Szeretet Leá-nyai szerzetes társulat megalapítására (vincés novérek), kiknek hivatása a bete-gek, idosek, elhagyatottak felkarolása. Lujza és négy társnoje 1642-ben tette le az örök fogadalmat. A hármas fogadalomhoz egy negyedikét is csatoltak: a szegények szolgálata fogadalmát. Az elso szabályokat Lujza állította össze, eze-ket Szent Vince tökéletesítette. A társulat mindmáig a legnagyobb létszámú szerzetesközösség. (Kb. 28 ezren vannak.) Lujza sokat betegeskedett, de szin-te utolsó leheletéig dolgozott, foleg leányai tanítása, buzdítása volt nagy gond-ja. Halála 1660. márc. 15-én következett be Párizsban, néhány hónappal Páli Szent Vince halála elott. 1920-ban avatták boldoggá, 1934-ben szentté.
Szent Vince szavai a novérekhez:
„Minthogy magatokat Istennek adtátok a szegények szolgálatára, azt a ne-vet kaptátok, amelyet Isten maga adott nektek. Úgy kell tehát élnetek, hogy megfeleljetek saját neveteknek, mert Isten az, aki e nevet a Társulatnak adta. Ne feledjétek, maga a nép nevezett titeket a Szeretet Leányainak, amikor lát-ta az elso novérek szolgálatkészségét, amellyel a szegényeket gondozták.”

Imádság:
Add, Urunk, Istenünk, hogy Szent Lujza példája szítsa föl bennünk az isten-szeretet lángját, melyet szerzetescsaládja tagjaiban is fellobbantott Egyházad elmúlhatatlan dicsoségére. Krisztus, a mi Urunk által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához