Március 14.
FLESCH* RÓZA szuz, III. r., rendalapító (1826-1906)

A Rajna melletti Schönstadt-ban született. Gyermekkorában elemi iskolái el-végzése után gyógyfüvek árusításával és napszámos munkával kereste meg a kenyerét, de közben bensoséges életet élt. Gyakran ellátogatott a wiedtali Szent Kereszt kápolnába. 26 éves korában lépett be Szent Ferenc III. rendjé-be, s utána betegápolással és árva gyermekek nevelésével foglalkozott. 1861-ben néhány társnojével a Szent Kereszt Kápolna közelében (Waldbreitbach vá-rosban) szerény otthon építésébe kezdett. Még nem gondolt szerzetalapításra.
Anyai szeretettel ápolta társnoivel az árvákat. De nemsokára megkapta a Gondviselés intését. 1862-ben jelen volt a városban a ferences testvérek foga-dalomtételénél. A szertartás olyan nagy hatással volt rá és társnoire, hogy el-határozták, ok is fogadalmas szerzetesekként élnek, hogy így több kegyelmet nyerjenek. A következo év márciusában a trieri fopásztor engedélyével o és két társnoje a waldbreitbachi plébános kezébe letették a szerzetesi fogadalmakat. Ez volt az „Angyalokról nevezett Szent Szuz Ferences Novérei” társaság szüle-tésnapja. A közösség egyre gyarapodott Róza anya vezetésével, aki példájával mutatta, hogyan kell ferences szellemben felkarolni a legszegényebbeket és legelhagyatottabbakat. Igénytelenségre és arra tanította novéreit, hogy akkor is teljesítsék huen kötelességeiket, amikor az emberek nem becsülik meg fá-radozásaikat. Annál nagyobb lesz érte a jutalom Istentol. A kezdetben létesült szerény otthon helyén késobb nagy anyaház épült, bizonyságául annak, hogy Isten az alázatos és kicsiny lelkekkel nagy dolgokat muvel. Isten és a felebarát szolgálatában eltöltött áldozatos élet után 80 éves korában halt meg. Mint ér-tékes örökséget hagyta leányaira a ferences észszeruséget, az áldozatos sze-retetet és a vidám lelkületet. „Maradjatok bennem, s akkor én is bennetek maradok... Aki bennem ma-rad, s én obenne, az bo termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek... Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akar-tok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsoül meg Atyám, hogy bo termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.” (Jn 15, 4, sk.)

Imádság:
Istenünk, te Róza szolgálódat arra indítottad, hogy a szegények, magukra hagyottak felkarolására új szerzetes társulatot alapítson. Segíts, hogy példájá-ra mi is áldozatos és segítokész lelkülettel közeledjünk felebarátainkhoz s ve-lük sok jót tegyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Honlapunk cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához