A Ferences Világi Rend Nemzetközi Tanácsa (NT) közösségünk hierarchiájának legteteje. A helyi testvéri közösség a Rendünk alapegysége.
A helyi közösségek fölé szerveződnek Magyarországon a Regionális Tanácsok, azokat pedig az Országos Tanács fogja össze és irányítja. Az összes országos testvéri közösség felettes szerve a római központú Nemzetközi Tanács, amelynek Elnöksége látja el a napi, operatív vezetési feladatokat, míg maga a Nemzetközi Tanács általában 3 évente, általános káptalanon (vagy népszerűbb nevén nagykáptalanon) találkozik személyesen.
Az Elnökség 7 területi elnökségi tagból, egy, a Ferences Ifjúságért felelős tagból, valamint a miniszter generálisból és a helyetteséből áll. Őket hat évente az Általános Választókáptalanon választják meg az országos közösségek által delegált (országos káptalanon megválasztott) nemzetközi tanácstagok, valamint a Nemzetközi Tanácsnak is van minden ferences első rendi ág részéről egy-egy lelki asszisztense.

Bár a fenti strukturális leírás egy ridegnek és már-már szigorú hivatali rendnek tűnik, mégis tele van testvéri kapcsolatokkal, szívvel, lélekkel és gondoskodással. A Rendünk egyik irányelve a szolgáló vezetés, amely feltételezi a miniszterek nem hatalmi, sokkal inkább szolgálati feladatát, tagok közötti testvéri kapcsolatot és azt, hogy a felsőbb szintek gondját viselik az alattuk lévő szinteknek. Így tesz a Nemzetközi Tanács is. Számos munkacsoportja folyamatosan azon dolgozik, hogy egységes mederben tartsa a világ valamennyi világi rendi közösségét mind lelkiségben, mind szervezettségben. Ezek a munkacsoportok rendszeresen látják el az országos közösségeket lelki tartalmú írásokkal, képzési anyagokkal vagy a szervezeti struktúra megtartására és fenntartására irányuló iránymutatásokkal. Nagyobb ünnepek alkalmával vagy fontos események kapcsán a miniszter generális körlevélben buzdítja a testvéreket.

A Nemzetközi Tanács számos karitatív szerepet is vállal. Fontosnak tartja a világon lévő egyenlőtlenségek mérséklését célzó projekteket, gyűjtéseket, a bajba került testvérek megsegítését, legyen szó földrengésről, háborúról vagy más válsághelyzetről.

Magyarország kivételes helyzetben van 2014 óta, mert akkor választották meg először hat évre Kauser Tibor testvérünket a Nemzetközi Tanács Elnökségének vezetőjének, vagyis miniszter generálisnak. Ezt követően 2021-ben újabb hat évre ismét ő lett a miniszter generális.

A Nemzetközi Tanács Elnökségének tagjai rendszeresen üléseznek online és Rómában személyesen is, Facebook oldalukon rendszeresen adnak hírt eseményeikről, valamint küldenek üdvözletet a különböző ünnepek alkalmával.

Ne feledkezzünk el azokról a testvérekről sem, akik az NT munkáját elősegítve az egyes országokban azon fáradoznak, hogy ezek az értékes dokumentumok minden testvér számára az anyanyelvén is elérhetőek legyenek. Az országos tanács nemzetközi tanácstagján kívül több testvér is részt vesz a fordítási feladatokban, hogy a Nemzetközi Tanács által küldött levelek, dokumentumok, képzési anyagok minden testvért gazdagíthassanak.

Fontos tudnunk és éreznünk, hogy a Ferences Világi Rend bőven túlmutat kisközösségeinken, hogy egy csodálatos, világméretű közösség tagjai vagyunk, akik ismeretlenül is folyamatosan imáikban hordozzák egymást. A Nemzetközi Tanács csatornáin keresztül és a világhálónak köszönhetően akár bepillantást is kaphatunk egymás közösségi életébe.

Scroll to Top