A jászberényi és a nagykátai FVR – közösség – Anyaszentegyházunk Szentírás vasárnapja ünnepének gondolatköréből merítve – 2020. június 24-én szerdán 14:00 órakor szentmise keretében ünnepli meg „A Regula napját”.

A szentmise főcelebránsa és szónoka országos asszisztensünk, Papp Tihamér atya.


A járványveszély miatt vegyük figyelembe és kövessük az állami és egyházi közegészségügyi előírásokat. Mindenki a saját felelősségére, saját mérlegelése alapján jöjjön. Akik a járványhelyzet miatt vagy más okból nem vállalkoznak az utazásra, lélekben kapcsolódjanak az ünnepléshez.


Mindenkit szeretettel vár a Ferences Világi Rend Maximillián Kolbe Régió tanácsa!

Scroll to Top