A Ferences Család Konferenciája  
Prot. N. 31/2023Assisi, 2023. október 4.
Szeráfi Atyánk, Szent Ferenc ünnepén

A Ferences Család Konferenciája a Ferences Család valamennyi testvére és nővére részére.

Kedves testvérek és nővérek, az Úr adjon nektek békét!

Assisiből írunk nektek, ahol összegyűltünk, hogy Szeráfi Atyánkat ünnepeljük és hogy megosszuk veletek azt a nagy kiváltságot, amit a Szentatya a grecciói karácsony 800. évfordulója alkalmából ajándékozott nekünk. Szent Ferenc úgy kívánt ott megemlékezni az Úr születéséről, hogy a jászoltól indult, hogy eljusson egészen az Eucharisztia ünnepléséig, ahol Krisztus jelenvalóvá lesz a kenyérben és a borban.

 A centenárium során, 2023. április 17-én a következő kérést intéztük a Szentatyához: “A hívek lelki megújulásának előmozdítása és a kegyelmi élet megerősítése érdekében azt kérjük, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepétől, 2023. december 8-tól kezdve Urunk templomi bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony – ford.) ünnepéig, 2024. február 2-ig az egész világon azokban a templomokban, amelyeket a Ferences Család tagjai tartanak fenn, a hívek, akik az ott felállított jászol előtt imádkoznak, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhessenek, valamint a betegek és azok, akik fizikailag nem lehetnek jelen, szintén részesülhessenek a teljes búcsúban, felajánlva szenvedéseiket az Úrnak vagy jámbor cselekedetet végezve.” 
Az apostoli Penitenciárius jóváhagyta kérésünket és megadta a felhatalmazást, hogy ezt a nyilvánosság előtt is kihirdessük.

Ezáltal valamennyi, a mi lelkipásztori gondozásunkban lévő templomban minden hívő számára lehetőség lesz a szokásos feltételek mellett a teljes búcsú elnyerésére 2023. december 8. és 2024. február 2. között.

Kérjük, juttassátok el minden helyre ezt a “kiváltságot”, amely szépen illeszkedik abba a Szent Ferenc és az Egyház között akkor kiépült különleges kapcsolatba, amelyben Ferenc teljes búcsút kért a pápától azok számára, akik meglátogatják a Porziuncolát. Reméljük, hogy ez az egész Ferences Családban lehetőséget nyújt a közösség megélésére és a lelki megújulásra valamennyi testvér és nővér számára.

Az Úr vigyázza lépteiteket, és fordítsa felétek irgalmát!

Miniszter generálisaitok és elnökeitek:

Scroll to Top