Alig több, mint egy hete megrendülten értesültünk arról, hogy Ury Ágnes testvérünket – fogalmaink szerint korán, mindössze 65 évesen – váratlanul magához vette az Úr. Különösen lesújtó volt a hír azért, mert az utolsó napokig tele volt élettel, tervekkel és töretlenül végezte sok-sok munkáját. Maga a puszta hír időközben már elröppent hozzátok, most hozzátesszük ezt a kis megemlékezést.

Ágnes testvérünket, aki eredetileg az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett informatikus volt, külön kérésére Ágnes Klára néven Közösségünk védőszentje, Assisi Szent Ágnes emléknapján, 1997. november 16.-án fogadtuk be és 1999. január 31.-én tette le örökfogadalmát. Ettől kezdve lelkesen, tevékenyen vett részt a Ferences Világi Rend életében.

Emberi természetét tekintve halkszavú, nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes volt és elfogadó. Akkor sem panaszkodott, amikor lett volna rá oka. Mindig meghallgatta azt, akivel beszélt, rá figyelt és nem vágott a szavába. Ha meg kellett győznie valakit, soha nem próbálta erővel, hanem szelíd szóval, rávezetéssel tette. Jó szeme volt arra, hogy meglássa, ki szorul segítségre és feltűnés nélkül, diszkréten segített (beteglátogatás, nehezen mozgó testvér szállítása, ügyek elintézése stb.) Szolgálatairól nem beszélt, csak végezte a dolgát, rendszerint kerülőúton értesültünk jótetteiről.

Higgadtsága és nyugalma sejthetően benső meggyőződésen alapult, amit hite és világképe táplált. Amellett, hogy konkrét ferences funkciókat látott el, az anyai gondoskodó szeretet példája volt. Ez az élet minden területén megnyilvánult: családi körén túlmenően a Rendben is, világi környezetében is. Tette mindezt nagy energiával – magát sem kímélve – s így csakhamar mindenütt barátságos, harmonikus légkör vette körül. Olyannak ismertük meg, akire mindig lehet számítani. Határozott véleménye volt a dolgokról, de békességet árasztott és teremtett maga körül.

Munkabírásának határait nem ismertük. Közösségünk miniszterévé választásakor a már egyébként is meglévő számos más feladatán felül fogadta el e megbízatást.

Rendünkben, illetve a Ferences Családban végzett szolgálatai adatszerűen a következők voltak:

  • Assisi Szent Ágnes Közösségünkben Pasaréten 2017. január 23.-ától volt miniszter;
  • az Angyalos Boldogasszony Régió tanácsában 2001.-2004.-ig titkár, majd 2004.-2010.-ig két ciklusban miniszter volt;
  • az FVR Országos Tanácsában 2010.-től gazdasági felelős volt (a tanácstagokról való gondoskodást is beleértve);
  • a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványnál és a Kárpátalja Hitéletéért Alapítványnál több mint egy évtizede kurátorként szolgált.

Elmenetelének híre először mély megdöbbenést váltott ki belőlünk. Ez azóta csendes szomorúsággá szelidült s megjelent mellette egy másfajta érzésvonulat: a megnyugvás Isten mindent jobban tudó akaratában és a köszönet azért, hogy eddig velünk volt, megismerhettük, megszerethettük, testvérünk volt. Az ő egyénisége a megszentelt élet fogalmát idézi bennünk, tanulságunkra.

Köszönjük szépen távolabbi testvéreink együttérző megnyilvánulásait. Nagy számuk és kedves szavaik arról tanúskodnak, hogy Ágit minden szerénysége ellenére is megismerték és – megérdemelten – nagyon sokan szívükbe zárták.

Testvéri szeretettel:

az Assisi Szent Ágnes Közösség tagjai Pasaréten

Pasarét, 2018. november 20.

Scroll to Top