Szent Ferenc grecciói karácsonyának 800. évfordulója alkalmából a Szentszék teljes búcsú elnyerésének lehetőségét engedélyezte a Ferences Család legfőbb elöljáróinak kérésére. Amint a kiváltságot kérő levél felidézi, Szent Ferenc úgy akart Greccióban megemlékezni Isten Fia születéséről, „hogy a jászoltól indult, hogy eljusson egészen az Eucharisztia ünnepléséig, ahol Krisztus jelenvalóvá lesz a kenyérben és a borban”.

A kiváltság nyomán Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepétől, 2023. december 8-tól kezdve Urunk Bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepéig, 2024. február 2-ig, a ferences közösségek templomaiban, azok a hívek, akik az ott felállított jászol előtt imádkoznak, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek. A betegek és azok, akik fizikailag nem lehetnek jelen, szintén részesülhetnek a teljes búcsúban, felajánlva szenvedéseiket az Úrnak vagy jámbor cselekedetet végezve. A teljes búcsú elnyerésének megszokott feltételei a hívő ember számára a következők: legyen a megszentelő kegyelem állapotában (súlyos bűnöktől mentes állapot); tudatosan szakítson a bocsánatos bűnökkel is; hittel imádkozzon egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot a Szentatya szándékaira.

Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket a betlehem imádsággal egybekötött bemutatására 2023.december 20-án 16 órakor.

Scroll to Top