Miután III. Honoriusz pápa 1223. november 29-én jóváhagyta a Kisebb Testvérek Reguláját, a ferences rend hivatalosan is nagyon fontos  evangelizáló eszköz” lett az egyházban, hogy mindenütt terjessze a Jó Hírt. Szeráfi atyánk, mielőtt eltávozott volna, a Reguláról végrendeletében ezt mondta:

 „…emlékeztetés, intés, buzdítás és végrendelkezés akar lenni, melyet én, a kicsiny Ferenc testvér, azért hagyok rátok, áldott testvéreimre, hogy a regulát, melyet az Úrnak megígértünk, a katolikus hitnek megfelelőbben tudjuk megtartani. (…)

És ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a magasságbeli Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes szentekkel. És én, kicsiny Ferenc testvér, a ti szolgátok, amennyire kitelik tőlem, kívül-belül megerősítem ezt a szentséges áldást.”

(Végrendelet 34-41)

Szeretnénk meghívni minden ferences helyi testvéri közösséget, hogy készítsetek elő egy órás szentségimádást az Oltáriszentség előtt (amelyre meghívjátok az egész plébániai közösséget) a november 29-éhez legközelebb eső napon, hálából, hogy méltónak találtak titeket arra, hogy szolgáljátok az Egyházat. Vagy kérjétek meg a lelkipásztort, hogy november 29-én vagy a egy közel eső napon celebráljon esti szentmisét, és együtt ünnepeljétek meg az eseményt.

Ezen felül keressetek egy megfelelő időpontot ebben az évben az esemény megünneplésére, mikor egy szerény akcióval, amit általában senki sem akar megtenni (pl. a templom, a templomkert, a plébániaház megtisztítása) tegyétek érzékelhetővé jelenléteteket a helyi plébánián.

(részletek a CIOFS Képzési Titkárság jubileumi leveléből, 2023. március)

Scroll to Top