Prot. n. 3636                                                                                                             Róma, 2023. december 20.

Kedves Testvérek és Nővérek!

Az Úr adjon nektek békét!

Már egy ideje készülünk az idei Karácsonyra, mert a 800 éves jubileum különleges megvilágításba helyezi. A Greccio nevű aprócska falu neve azok számára is ismerősen cseng, akik nem ismerik a ferences lelkiséget. Greccio a karácsony ünnepének jelképévé vált és ez helyes is így. Amikor Szent Ferenc diakónusként prédikált és a Szentmise, az ünneplés egyedüli módja volt a középpontban, akkor az élet egy másik, különleges jelentést kapott. Mindenki és minden élő volt Greccióban, az állatok, a pap, a falusiak, a testvérek, egyet kivéve: Jézust. Bár Szent Ferenc azt akarta látni, hogy mi történt Betlehemben, a csoda valaki más előtt történt meg: Jézus elevenedett meg, vált élővé.

Így kezdődött ez a hagyományunk: mindenki örömmel gyűlt össze a barlang körül és semmi sem választotta el az eredeti történést azoktól, akik osztoztak a misztériumban. (Admirabile Signum 2.) Azóta az évszázadok során, Szent Ferenc példáját követve, az ő közbenjárására, vele járva az úton, sokak számára elevenedett már meg Jézus.

Ebben az évben ezzel az egyszerű karácsonyi üzenettel hívlak Mindannyiótokat: ez legyen az igazi karácsonyi ajándék számunkra is, elevenedjen meg számunkra is Jézus. S az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn. 1:14), hogy részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. (Ordo Missae) Emberré lett és ezzel nyitotta meg számunkra az ő istenségét és lehetővé tette számunkra azt, hogy részt vegyünk benne és hogy tisztán lássuk. Ez egy olyannyira komoly meghívás, mint Máriáé, Józsefé vagy mindazoké, akik részt vehettek azokban a csodálatos pillanatokban akkor ott a jászol körül.

Greccióban nem volt betlehem. Nem voltak szobrok, de voltak élő emberek. Arra hívlak mindannyiótokat, hogy Szent Ferenccel együtt éljétek meg ezt a csodát, legyetek azok, akik a karácsonyi jászol körül állnak. Legyünk élő családdá, ahová megszülethet Jézus és ahol igazi családi lelkületet találhat.

Legyünk Máriává, az ő anyjává, amikor hordozzuk őt testünkben és lelkünkben (v. ö. 1 Kor. 6,20) isteni szeretettel és tiszta és őszinte lélekkel. Adjunk Neki életet a szent munka által, amelynek példaként kell ragyognia másokra! (1LHív)

Legyünk Józseffé és csodálkozzunk rá egyaránt alázatosan azokra a dolgokra, amelyeket megértünk és azokra is, amelyeket nem értünk meg. Legyünk olyan hűséges társak, akik teljes mértékben bíznak Isten ígéreteiben.

Legyünk azok a pásztorok, akik eléggé tisztaszívűek ahhoz, hogy nagy félelemmel telve (Lk. 2,9), de mégis készek dicsőíteni és áldani Istent mindazért, amit hallottak és láttak (Lk 2,20).

Menjünk, mint a királyok és dicsérjük Jézust, aki az Isten, aki közénk jött, de akit nem ismernek fel, mint Istent, aki király, aki a „királyok királya”, aki nem a földi, hanem a mennyei királyságban uralkodik, közöttünk, és aki törékeny emberként szenvedett és halt meg azért, hogy megváltson téged, engem és mindenkit.

Ebben az évben minden eddiginél jobban gondolok azokra, akik sokat szenvednek és akik számára nehézkes vagy lehetetlen a Karácsonyt örömmel megünnepelni. Sokat gondolok mindazokra, akik számára ez a Karácsony a háború, az üldöztetés, a szenvedés és a nélkülözés ideje. Arra hívlak Mindannyiótokat, hogy kevesebb figyelmet szenteljetek az ünnep anyagi részének és több időt, imát, figyelmet szenteljetek annak, ami Betlehemben történt. Legyen számunkra a Karácsony ugyanazért fontos, amiért Szent Ferenc számára fontos volt. Kívánjuk azt látni, ami valójában történt. Kívánom, hogy mindannyian részesei legyetek a Karácsony csodájának: Jézus megszületett. Legyen élő mindannyiunk számára!

Áldás és Békesség legyen mindannyiótokkal!

Kauser Tibor

CIOFS miniszter generális

Scroll to Top