2018. szeptember 16-án Pécsen P. Dobszai Benedek OFM tartományfőnök a pécsi ferences világi rendi közösséget A Hét Magyar Ferences Vértanúról nevezett Közösség néven újraalapította. Nagy öröm valamennyiünk számára az, ha egy közösség megalakul, és elhatározza, hogy Szent Ferenc életpéldáját fogja követni.

Bence atya gondolatai erőt és önbizalmat adtak nekünk a további ferences életünkhöz. Habár mi gyöngék és gyarlók vagyunk, de Jézus is erre a gyarló Péterre bízta az egyházát. És ez az egyház ma is él. Köszönjük Szabó József atyának azt, hogy a pécsi közösség lelki asszisztenseként a testvéreket támogatta és támogatja a jövőben is. Ez igen sok utazással és nem kevés áldozattal jár részéről. Köszönjük a piliscsabai Szent Páter Pió Közösségnek, hogy támogatták a pécsi testvéreket, képzéssel, imával abban, hogy a tegnapi napon eljutottak az önállóvá válásig.
Ezen a szép ünnepen jó volt együtt lenni a testvérekkel, a gyerekekkel és a fiatal szüleikkel, mert ez azt jelenti, hogy van jövő a számunkra.


Scroll to Top