A Ferences Világi Rend Országos Tanácsának vizitációja volt 2019. április 24-28. között.

Alfred Parambakathu OFMConv atya végezte a lelkipásztori vizitációt. Jelenleg Rómában a Minorita Tanulmányi Központban él és a minorták részéről a Ferences Világi Rend Generális Asszisztense.

Ana Fruk testvérünk Zágrábból érkezett, aki a nemzetközi elnökség tagja. Az elnökségben többek között a Magyar Világi Rendi Közösség felelőse. A miniszter Generális (Kauser Tibor) megbízásából ő végezte a testvéri vizitációt. Ana korábban az elnökségben a Ferences Ifjúság (YouFra) szervezésével foglalkozott.

Az országos tanács tagjaival és a regionális tanácsok minisztereivel a beszámolók után egyéni beszélgetésekre került sor. Találkoztak az asszisztensekkel, és a ferences ifjúság néhány képviselőjével is. Ezek a beszélgetések segítették őket, hogy egy reális képet kapjanak a magyarországi ferences világi rend életéről, tevékenységéről, helyzetéről.

A vizitáció lefolytatásához nagy segítségünkre voltak a tolmácsok, Beke Márton, Torvaji László, Szentpáli Péter, Péter Pál atya, Váradi Szabolcs és Szentirmai József. Ezúton is köszönjük a munkájukat.

Köszönjük a kedves testvéreknek a nemzetközi vizitáció sikeréért mondott imáikat. Úgy tűnik, hogy meghallgatásra talált a menyei Atyánál, mert minden gördülékenyen, jó hangulatban, testvéri légkörben zajlott.

Scroll to Top